About us

Foto pand Locatie Waterstraat 5 Zutphen

Wij adviseren particulieren, het MKB, multinationals en tussenpersonen, zoals advocaten en reclamebureaus, over merkonderzoek, merkregistratie, merkbewaking en de bescherming van merken, modellen en handelsnamen en domeinnamen. Wereldwijd registreren en bewaken wij merken en beheren merkportfolio’s. Ook wat betreft auteursrechten, reclamerecht, merkinbreuk, conflicten, contracten en licenties kunt u bij ons terecht.

Praktisch
Om daadwerkelijk van toegevoegde waarde te zijn, zetten wij onze ervaring en vakkennis om in heldere, praktische en gedegen adviezen waar onze klanten mee vooruit kunnen.

Betrokken
Aan een snelle en persoonlijke aanpak hechten wij veel waarde. Ook nadat merken zijn geregistreerd, blijven wij daarom nauw en proactief betrokken.

Deskundig
De adviseurs van ons merkenbureau zijn goed geschoolde juristen met ervaring in het veld van de Intellectuele Eigendom. MerkWerk is aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen, welke zichzelf ten doel hebben gesteld om de nationale en internationale bescherming van Intellectuele Eigendom te bevorderen en te waarborgen. Als klant dient u namelijk verzekerd te zijn van deskundig advies en adequate begeleiding.


Onze beroepsverenigingen

Regelmatig worden congressen, symposia of andere bijeenkomsten georganiseerd. Ook worden er in verenigingsverband studies verricht naar problemen op het gebied van het IE-recht en wordt op deze manier getracht de overheid van advies te voorzien over wettelijke regelingen op het gebied van het Intellectuele Eigendomsrecht.

BMM
De Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht is de beroepsvereniging van juridische specialisten. De BMM stimuleert en waarborgt de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden waardoor een deskundig advies en begeleiding bij de registratie (bescherming) van merken- en modellen, onderhandelingen en eventuele conflicten gegarandeerd wordt.

INTA
De International Trademark Association (INTA) is de internationale vereniging van merkadviseurs en (merk)eigenaren.

AIPPI 
De Vereniging voor Intellectuele Eigendom, VIE, is de Nederlandse groep van de internationale vereniging Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI).