Over ons

Wij adviseren particulieren, het MKB, multinationals en tussenpersonen, zoals advocaten en reclamebureaus, over merkonderzoek, merkregistratie, merkbewaking en de bescherming van merken, modellen en handelsnamen en domeinnamen. Wereldwijd registreren en bewaken wij merken en beheren merkportfolio’s. Ook wat betreft merkinbreuk, conflicten, contracten en licenties kunt u bij ons terecht.

Praktisch
Om daadwerkelijk van toegevoegde waarde te zijn, zetten wij onze ervaring en vakkennis om in heldere, praktische en gedegen adviezen waar onze klanten mee vooruit kunnen.

Betrokken
Aan een snelle en persoonlijke aanpak hechten wij veel waarde. Ook nadat merken zijn geregistreerd, blijven wij daarom nauw en proactief betrokken.

Deskundig
De adviseurs van ons merkenbureau zijn goed geschoolde juristen met ervaring in het veld van de Intellectuele Eigendom. MerkWerk is aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen, welke zichzelf ten doel hebben gesteld om de nationale en internationale bescherming van Intellectuele Eigendom te bevorderen en te waarborgen. Als klant dient u namelijk verzekerd te zijn van deskundig advies en adequate begeleiding.


Onze beroepsverenigingen

Regelmatig worden congressen, symposia of andere bijeenkomsten georganiseerd. Ook worden er in verenigingsverband studies verricht naar problemen op het gebied van het IE-recht en wordt op deze manier getracht de overheid van advies te voorzien over wettelijke regelingen op het gebied van het Intellectuele Eigendomsrecht.

BMM
De Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht is de beroepsvereniging van juridische specialisten. De BMM stimuleert en waarborgt de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden waardoor een deskundig advies en begeleiding bij de registratie (bescherming) van merken- en modellen, onderhandelingen en eventuele conflicten gegarandeerd wordt.

INTA
De International Trademark Association (INTA) is de internationale vereniging van merkadviseurs en (merk)eigenaren.

AIPPI 
De Vereniging voor Intellectuele Eigendom, VIE, is de Nederlandse groep van de internationale vereniging Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI).


Team MerkWerk

Mr. Ivo Haaijer

Europees merken- en modellen gemachtigde

bmm_keurmerk_nl
  • Oprichter MerkWerk
  • 25 jaar ervaring in het vak
  • BMM erkend merkengemachtigde
  • Lid Benelux vereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM)
  • Lid International Trademark Association (INTA) en AIPPI
  • Meester in de rechten (jurist)

Ivo is afgestudeerd jurist aan de Rijks Universiteit Groningen. Na ervaring te hebben opgedaan bij een ander Nederlands merkenbureau heeft hij MerkWerk in 2001 opgericht.

Ivo heeft vele jaren ervaring in het merken vak en kan u gedegen adviseren over de bescherming, bewaking en handhaving van merken, modellen, handelsnamen, domeinnamen, auteursrechten en andere rechten van Intellectuele Eigendom. Daarnaast kan hij strategisch meedenken en adviseren over de (internationale) bescherming, creatie en positionering van merken. Door zijn ruime kennis en ervaring kan hij u bijstaan bij het beheer van omvangrijke merkportefeuilles en bij het behandelen en beheersen van conflicten.

Mr. Herma Wiersma

Europees merken- en modellen gemachtigde

bmm_keurmerk_nl
  • Meer dan 15 jaar ervaring in het merken vak
  • BMM erkend merkengemachtigde
  • Lid Benelux vereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM)
  • Meester in de rechten (jurist)

Herma heeft in Nijmegen Nederlands Recht gestuurd, waarna zij bij een aantal gerenommeerde merkenbureaus in Amsterdam heeft gewerkt. Na een verhuizing naar het oosten van het land, heeft zij als juridisch begeleider bij Vluchtelingenwerk Nederland gewerkt, om vervolgens weer terug te keren in het merkenvak. Herma is lid van de Beneluxvereniging voor merken- en modellengemachtigden (BBM) en Europees merkengemachtigde.

Marieke van den Born – Reijmers

Benelux merken- en modellengemachtigde (paralegal)

Marieke heeft ruim 25 jaar ervaring in het merken vak. Zij is sinds 2015 werkzaam bij MerkWerk. Na functies bij diverse gerenommeerde merkenbureaus in de Randstad, heeft zij er voor gekozen zich (weer) te vestigen in het oosten van het land en daar haar werkervaring in het Intellectueel Eigendomsrecht toe te passen en voort te zetten. Door haar brede kennis op het gebied van het merken- en modellenrecht en haar ruime werkervaring is Marieke in staat om snel en gedegen zaken als merkonderzoeken, merkinschrijvingen en procedures daaromtrent af te handelen en u te adviseren.


Keurmerk merkadviseur

Het beroep van merkengemachtigde is vergelijkbaar met dat van een octrooigemachtigde, accountant of advocaat. Uw merkengemachtigde gaat immers ook met vertrouwelijke informatie om en u moet er vanuit kunnen gaan dat uw gemachtigde over voldoende kennis beschikt over het merkenrecht en de relevante rechtspraak. In tegenstelling tot de voornoemde beroepsgroepen is de Benelux merkengemachtigde geen erkend beroep. Dit geeft de mogelijkheid aan mensen die over onvoldoende kennis of ervaring beschikken om zich toch merkengemachtigde te noemen.

Het keurmerk BMM Erkend Merkengemachtigde is een kwaliteits-keurmerk van merkengemachtigden. Dit keurmerk is in het leven geroepen door de BMM (Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht).

Het keurmerk BMM Erkend Merkengemachtigde mag alleen gevoerd worden door BMM-leden die tenminste drie jaar relevante werkervaring hebben én die het BMM-beroepsexamen met goed gevolg hebben afgelegd. Het BMM-keurmerk geeft consumenten en ondernemingen de zekerheid dat de merkengemachtigde, die dit keurmerk voert, beschikt over de nodige kennis, opleiding en ervaring om adequaat te kunnen adviseren bij onderzoek, registratie en handhaving van merken en modellen. Oprichter van MerkWerk, mr. Ivo Haaijer is BMM erkend merkengemachtigde.


Enkele van onze opdrachtgevers: