Andere diensten

Advies is maatwerk

De wereld van de Intellectuele Eigendom is complex, divers en turbulent. Geen merk, model of onderneming is gelijk. Adviezen zijn dus altijd maatwerk. U kunt uw situatie vrijblijvend aan ons voorleggen zodat wij samen met u de beste strategie kunnen bepalen voor optimale bescherming en verdediging van uw Intellectuele Eigendom. Een greep uit onze dienstverlening:

 • Advies bij de ontwikkeling van nieuwe merken en namen
 • Beschikbaarheidsonderzoek van (handels)namen en merken
 • Onderzoek naar de (taalkundige) geschiktheid van merken
 • Doorlichten van merkportfolio’s en bepalen van status IE rechten
 • Wereldwijde registratie en vernieuwing van merken en modellen
 • Bewaking van merken
 • Begeleiden bij IE conflicten en bij merkinbreuk
 • Beheer en management van merkportfolio’s
 • Conflictbeheersing, onderhandelingen en juridische bijstand
 • Initiëren van procedures en verweren bij de IE instanties
 • Het opstellen van IE contracten
 • Lezingen op het gebied van de Intellectuele Eigendom
 • Begeleiding en opleiding contactpersonen en marketing afdelingen