i-depot

Een idee of concept beschermen middels een specifiek intellectueel eigendomsrecht is soms lastig. Veelal wordt er een behoorlijke mate van uitwerking geëist voordat zoiets beschermd kan worden op grond van IE-wetgeving. Met behulp van een i-Depot kan al in de ontwerpfase de uitwerking van uw idee of concept officieel vastgelegd worden. Op die manier creëert u een uitstekend hulpmiddel voor de bescherming van uw idee, concept, uitvinding, slagzin, document, prototype, ontwerp, format, tekening en/of werkwijze. Ook indien er onderhandelingen met potentiële partners plaatsvinden, kan het i-Depot van grote toegevoegde waarde zijn.

Het i-Depot is een goede eerste stap in het beschermen van uw (toekomstig) Intellectueel Eigendomsrecht; 100% geheim, 100% betrouwbaar waardoor ook de nieuwheid van het werk niet in gevaar komt! U wordt in staat gesteld om eenvoudig onafhankelijk bewijsmateriaal te creëren. In situaties waarbij uw IE-rechten in het geding zijn, kan het i-Depot een waardevol middel zijn in de bewijsvoering! NB het i-Depot levert géén exclusief zelfstandig recht op; het is enkel een belangrijk hulp- en bewijsmiddel.

Een i-Depot wordt volledig digitaal verricht. Bij het depot wordt uw naam en de dag van indiening geregistreerd en verkrijgt u een bewijs. Het i-Depot is vijf jaar geldig en kan telkens met eenzelfde periode worden verlengd.