Merkregistratie

Middels een merkregistratie bent u in staat om uw merk(en) goed te beschermen. Pas nadat het merk is geregistreerd kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk, logo of verpakking. Een merkregistratie is niet alleen van belang om op te kunnen treden tegen derden, maar met een registratie voorkomt u bovendien dat derden er vandoor gaan met uw merk. In beginsel geldt zonder registratie geen merkbescherming!

In Nederland wordt merkbescherming geregeld in het Benelux Verdrag. Daarbuiten is merkbescherming op Europees en Internationaal niveau mogelijk. Een merk wordt per land veelal geregistreerd voor 10 jaar. Wij houden het merk gedurende deze periode in portefeuille en u kunt de registratie daarna voor eenzelfde periode verlengen.

De kosten voor een merkaanvraag in de Benelux  in 1 klasse bedragen € 675,-. Dit betreft een volledig verzorgde merkaanvraag; er worden geen kosten achteraf in rekening gebracht. Op verzoek zenden wij u graag onze brochures, inclusief tarieven. Wenst u een merkregistratie of heeft u vragen, neemt u dan gerust online of telefonisch contact met ons op.

Contact opnemen
MW borrel illustratie

U kunt direct uw aanvraag doen

Een merk registreren, een prijsopgave vragen of een merkonderzoek verrichten. Wij bespreken altijd eerst inhoudelijk uw situatie en uw wensen alvorens uw opdracht uit te voeren. Wij reageren zo spoedig mogelijk.

Merkregistratie

Pas nadat een merk is geregistreerd, kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk, logo of verpakking.

Nieuw merk

Is uw merk nog wel vrij? Wat is de kans op conflicten bij de introductie van een nieuwe naam?

Internationaal merk

Bescherming ontstaat pas nadat u in een land een merkregistratie bezit.

Merkbeheer

Voor efficiënt en secuur beheer van merkportfolio’s is ervaring en vakkennis vereist.