Merkregistratie

Middels een merkregistratie bent u in staat om uw merk(en) goed te beschermen. Pas nadat het merk is geregistreerd kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk, logo of verpakking. Een merkregistratie is niet alleen van belang om op te kunnen treden tegen derden, maar met een registratie voorkomt u bovendien dat derden er vandoor gaan met uw merk. In beginsel geldt zonder registratie geen merkbescherming!

In Nederland wordt merkbescherming geregeld in het Benelux Verdrag. Daarbuiten is merkbescherming op Europees en Internationaal niveau mogelijk. Een merk wordt per land veelal geregistreerd voor 10 jaar. Wij houden het merk gedurende deze periode in portefeuille en u kunt de registratie daarna voor eenzelfde periode verlengen.

De kosten voor een merkaanvraag in de Benelux  in 1 klasse bedragen € 675,-. Dit betreft een volledig verzorgde merkaanvraag; er worden geen kosten achteraf in rekening gebracht. Op verzoek zenden wij u graag onze brochures, inclusief tarieven. Wenst u een merkregistratie of heeft u vragen, neemt u dan gerust online of telefonisch contact met ons op.