Merkbewaking

Nadat uw merk is geregistreerd, is het belangrijk om merkaanvragen in de gaten te houden. Er kunnen namelijk nieuwe merken geregistreerd worden die verwarring kunnen wekken en een conflict kunnen opleveren. Zonder een goede bewaking van uw merk komt u hier niet achter. Door onze bewakingsservice worden nieuwe merkaanvragen doorlopend gescand. U wordt snel op de hoogte gebracht van bezwaarlijke nieuwe merkaanvragen. Zodoende kunt u in samenspraak met ons tijdig actie ondernemen en problemen in de kiem smoren. Onze bewakingsservice is in het jaar waarin het merk wordt aangevraagd gratis.