Productbescherming

Voor een ontwikkeld product of dienst zijn vaak enorme investeringen gedaan. Om te voorkomen dat derden er vandoor gaan met uw inventiviteit en investeringen zijn er verschillende beschermingsmogelijkheden. Ter bescherming van uw producten, werkwijzen, ideeën of concepten kunt u een beroep doen op één (of een combinatie) van de volgende mogelijkheden.

 • Merkregistratie voor onderscheidingstekens.
 • Modelregistratie voor design / vormgeving van producten.
 • Octrooien (patent) voor uitvindingen.
 • Auteursrecht.
 • Databankenwet.
 • Kwekersrecht.
 • Oorsprongsbenamingen.
 • Geheimhoudingsovereenkomsten.
 • Oneerlijke mededinging.

Het kan zijn dat de genoemde beschermingsregimes niet van toepassing zijn op uw situatie. Mogelijk dat u op basis van specifieke wetten of meer algemene rechtsregels toch bescherming kunt claimen; u kunt denken aan het algemene mededingingsrecht, de ‘onrechtmatige daad’, het reclamerecht etc.

Contact opnemen
MW productregistratie

U kunt direct uw aanvraag doen

Een merk registreren, een prijsopgave vragen of een merkonderzoek verrichten. Wij bespreken altijd eerst inhoudelijk uw situatie en uw wensen alvorens uw opdracht uit te voeren. Wij reageren zo spoedig mogelijk.

Merkregistratie

Pas nadat een merk is geregistreerd, kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk, logo of verpakking.

Nieuw merk

Is uw merk nog wel vrij? Wat is de kans op conflicten bij de introductie van een nieuwe naam?

Internationaal merk

Bescherming ontstaat pas nadat u in een land een merkregistratie bezit.

Merkbeheer

Voor efficiënt en secuur beheer van merkportfolio’s is ervaring en vakkennis vereist.

Moet ik mijn bedrijfsnaam als merk registreren?

Een merkregistratie van de bedrijfsnaam is inmiddels onontbeerlijk. Alleen door middel van een merkregistratie wordt in de gehele Benelux (of de EU) effectieve merkbescherming gecreëerd. Ook het bedrijfslogo kan enkel door middel van een merkregistratie goed worden beschermd. Een bedrijfsnaam (of handelsnaam) is door gebruik ervan beschermd op grond van de Handelsnaamwet. Deze bescherming is minder ruim en effectief dan de bescherming op basis van een merkregistratie. Het is dus zeker aan te raden een handelsnaam als merk te registreren.

Kan een slagzin geregistreerd worden?

Ja, indien een slagzin onderscheidend vermogen bezit (en niet te beschrijvend is), kan het als een merk geregistreerd worden en zodoende beschermd worden.

Kunnen vormen geregistreerd worden?

Ja, vormen (van verpakkingen) kunnen als merk geregistreerd worden mits ze aan bepaalde eisen voldoen.

Kan een concept geregistreerd worden?

Een idee of concept kan niet als merk geregistreerd worden. Wellicht dat onderdelen van het concept afzonderlijk beschermd kunnen worden door middel van het auteursrecht, modellenrecht, octrooirecht, de databankenwet of andere wetten. De naam van het idee of concept kan wel als merk geregistreerd worden. Een concept of idee kan wel worden geregistreerd door middel van een i-depot; hierdoor wordt een bewijsmiddel gecreëerd.

Wanneer wordt een merk ter inschrijving geweigerd?
 • Indien het merk ieder onderscheidend vermogen mist; meestal indien het beschrijvend is voor de diensten/het product;
 • Indien het merk tot misleiding van het publiek zou kunnen leiden;
 • Indien het merk in strijd is met de goede zeden of de openbare orde.
Wordt een merk geweigerd indien er oudere gelijkende registraties bestaan?

Merken worden door het register niet ambtshalve geweigerd indien er oudere conflicterende rechten bestaan. Wel is het mogelijk dat derden bezwaar maken tegen een merkaanvraag door middel van een oppositie waardoor een merkaanvraag uiteindelijk geweigerd kan worden. Zonder een voorafgaand onderzoek naar oudere rechten loopt u dus risico’s.

Mag ik een merk gebruiken dat niet als merk is geregistreerd?

U mag een merk gebruiken ook als het niet is geregistreerd. Verstandig is dat niet. Uw merk geniet dan namelijk geen bescherming; u kunt niet optreden tegen gebruik of misbruik van uw merk. Ook kunnen derden u voor zijn, hetzelfde of een gelijkend merk registreren waardoor u in de problemen kunt komen.

Als een merk gewijzigd wordt (nieuwe huisstijl) moet ik dan het merk opnieuw registreren?

Ja, u moet uw merk gebruiken zoals het staat ingeschreven in het register. Indien het een minieme wijziging betreft, kunt u wellicht met de oude merkregistratie volstaan. Maar meestal is het nodig om een afwijkende naam of een gewijzigd logo opnieuw te registreren.  Neem contact met ons op indien u twijfelt.

Hoe lang is een merkregistratie geldig?

Een merkinschrijving is 10 jaar geldig en kan telkens voor een termijn van 10 jaar verlengd worden.

Hoe lang duurt de procedure in de Benelux?

De gehele procedure kan wel 5 maanden in beslag nemen. U geniet in beginsel bescherming vanaf de dag van indiening.

Wanneer is mijn merk beschermd?

De datum waarop wij uw merk deponeren (aanvragen) is bepalend voor de voorrang ten opzichte van andere merkrechten. Volledige rechtsbescherming kunt u pas inroepen op het moment dat het merk daadwerkelijk is geregistreerd.

Wat betekenen de tekens ® ™, en © ?

® Geeft aan dat het teken als merk is ingeschreven. Het is verstandig om het R-teken naar buiten toe te gebruiken voor uw geregistreerde merken. In bijvoorbeeld de V.S. kunt u dit teken alleen gebruiken indien u daar daadwerkelijk een merkregistratie heeft.

™ Algemeen wordt aangenomen dat dit betekent dat u een merkaanvraag heeft ingediend maar dat er nog geen merkregistratie is verkregen.

© Dit wordt gebruikt om aan te geven dat iets Auteursrechtelijk beschermd is.

Indien een merk reeds jaren gebruikt wordt, zijn er dan rechten ontstaan?

Nee, door het eerste gebruik van een merk worden geen rechten verkregen. Enkel door het registreren van een merk wordt een uitsluitend recht verkregen op het merk. In enkele landen worden ook rechten verkregen door gebruik van een merk maar in de Benelux (en de meeste landen van de EU) niet.

Indien een product wordt geëxporteerd, moet het merk dan in elk exportland geregistreerd worden?

Ja, het is belangrijk uw merk te registreren in elk land waar het merk gebruikt (of geproduceerd) wordt. Zonder registratie geen bescherming. Het is ook verstandig om het merk in een land te registreren indien dit land in de (nabije) toekomst van belang kan zijn. Sommige landen staan er om bekend dat derden te kwader trouw een merk van een ander registreren om er een slaatje uit te slaan, bijvoorbeeld China, Turkije en India. Registreer daarom tijdig uw merk in het buitenland. MerkWerk registreert uw merk in elk gewenst land.