Auteursrecht

auteursrecht

Voor bescherming op grond van de Auteurswet komt in aanmerking; boeken, foto’s, website’s, computerprogramma’s, tv-formats, slogans, architectuur, industriële en grafische vormgeving etc. In feite valt elk oorspronkelijk werk van letterkunde, wetenschap en kunst onder de Auteurswet. Er is vaak meer auteursrecht dan u denkt.

Auteursrecht ontstaat op het moment van creatie. Er zijn geen formaliteiten nodig voor het ontstaan van auteursrecht. Wel kan het verstandig zijn om bewijs te hebben van de datum van het bestaan van een werk. Een i-Depot is hiervoor een uitstekend onafhankelijk middel en kan een belangrijk bewijsstuk zijn in latere plagiaat procedures.

De auteursrechthebbende heeft het exclusieve recht om het werk openbaar te maken en te verveelvoudigen, kortom om te exploiteren. Zonder toestemming van deze eigenaar mag in beginsel geen gebruik gemaakt worden van het werk. Om aan te geven dat iets auteursrechtelijk beschermd is, kan het copyright symbool gebruikt worden; bijvoorbeeld © MerkWerk, 2023.