Auteursrecht

Voor bescherming op grond van de Auteurswet komt in aanmerking; boeken, foto’s, website’s, computerprogramma’s, tv-formats, slogans, architectuur, industriële en grafische vormgeving etc. In feite valt elk oorspronkelijk werk van letterkunde, wetenschap en kunst onder de Auteurswet. Er is vaak meer auteursrecht dan u denkt.

Auteursrecht ontstaat op het moment van creatie. Er zijn geen formaliteiten nodig voor het ontstaan van auteursrecht. Wel kan het verstandig zijn om bewijs te hebben van de datum van het bestaan van een werk. Een i-Depot is hiervoor een uitstekend onafhankelijk middel en kan een belangrijk bewijsstuk zijn in latere plagiaat procedures.

De auteursrechthebbende heeft het exclusieve recht om het werk openbaar te maken en te verveelvoudigen, kortom om te exploiteren. Zonder toestemming van deze eigenaar mag in beginsel geen gebruik gemaakt worden van het werk. Om aan te geven dat iets auteursrechtelijk beschermd is, kan het copyright symbool gebruikt worden; © MerkWerk, 2019.

Contact opnemen
MW auteursrecht

U kunt direct uw aanvraag doen

Een merk registreren, een prijsopgave vragen of een merkonderzoek verrichten. Wij bespreken altijd eerst inhoudelijk uw situatie en uw wensen alvorens uw opdracht uit te voeren. Wij reageren zo spoedig mogelijk.

Merkregistratie

Pas nadat een merk is geregistreerd, kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk, logo of verpakking.

Nieuw merk

Is uw merk nog wel vrij? Wat is de kans op conflicten bij de introductie van een nieuwe naam?

Internationaal merk

Bescherming ontstaat pas nadat u in een land een merkregistratie bezit.

Merkbeheer

Voor efficiënt en secuur beheer van merkportfolio’s is ervaring en vakkennis vereist.