Octrooien

Merkwerk octrooien

Een octrooi biedt gedurende de geldigheidsduur het alleenrecht op de exploitatie van technische uitvindingen. Zodoende kan gedurende een bepaalde tijd een monopolie worden gecreëerd. Bij octrooieerbare uitvindingen kan gedacht worden aan complexe machines en eenvoudige gebruiksvoorwerpen, maar ook aan productiemethoden of medicijnen. Een vinding is pas beschermd indien het als octrooi is geregistreerd.

MerkWerk registreert zelf geen octrooien omdat dit ons inziens een ander specialisme is. Wij werken nauw samen met een gerenommeerd octrooibureau, ook omdat de bescherming van producten en uitvindingen vaak samenvalt met modelbescherming en merkbescherming.