Octrooien

Een octrooi biedt gedurende de geldigheidsduur het alleenrecht op de exploitatie van technische uitvindingen. Zodoende kan gedurende een bepaalde tijd een monopolie worden gecreëerd. Bij octrooieerbare uitvindingen kan gedacht worden aan complexe machines en eenvoudige gebruiksvoorwerpen, maar ook aan productiemethoden of medicijnen. Een vinding is pas beschermd indien het als octrooi is geregistreerd.

MerkWerk registreert zelf geen octrooien omdat dit ons inziens een ander specialisme is. Wij werken nauw samen met een gerenommeerd octrooibureau, ook omdat de bescherming van producten en uitvindingen vaak samenvalt met modelbescherming en merkbescherming.

Contact opnemen
MW octrooien

U kunt direct uw aanvraag doen

Een merk registreren, een prijsopgave vragen of een merkonderzoek verrichten. Wij bespreken altijd eerst inhoudelijk uw situatie en uw wensen alvorens uw opdracht uit te voeren. Wij reageren zo spoedig mogelijk.

Merkregistratie

Pas nadat een merk is geregistreerd, kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk, logo of verpakking.

Nieuw merk

Is uw merk nog wel vrij? Wat is de kans op conflicten bij de introductie van een nieuwe naam?

Internationaal merk

Bescherming ontstaat pas nadat u in een land een merkregistratie bezit.

Merkbeheer

Voor efficiënt en secuur beheer van merkportfolio’s is ervaring en vakkennis vereist.