Merkportfolio doorlichten

Zekerheid over uw rechten

De waarde van een onderneming wordt mede bepaald door de status en kracht van haar Intellectuele Eigendomsrechten. Met onze IP Audit lichten wij uw onderneming door. Wij kijken naar de status van uw huidige merkportfolio en controleren of er ook zaken niet goed beschermd zijn.

Periodieke check of second opinion

De IP Audit brengt de zwakte en kracht van uw portfolio aan het licht. Op basis van onze aanbevelingen bepalen we samen of en hoe uw positie verder versterkt kan worden. De IP Audit verrichten wij op verzoek periodiek voor onze cliënten. Indien u merken bij een ander bureau heeft ondergebracht, betekent onze IP Audit een frisse blik en wellicht kostenbesparing. De IP Audit is doorgaans gratis en desgewenst kunt u gebruik maken van onze overstapservice.

Due Dilligence

Bij een overname, fusie of verkoop moet bepaald worden wat de waarde en status is van Intellectuele Eigendomsrechten. Een onderneming of merk kan minder waard blijken te hebben indien er geen goede registraties aan ten grondslag liggen of verscholen mankementen bestaan. Door onze IP Audit wordt inzichtelijk gemaakt hoe sterk en waardevol een portfolio eigenlijk is.