Handelsnamen

Handelsnaamwet geeft weinig bescherming

Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Door een handelsnaam te gebruiken, kan beroep worden gedaan op de Handelsnaamwet. U kunt optreden tegen jongere handelsnamen indien er verwarring bij het publiek mogelijk is, gelet op de aard van de ondernemingen en de vestigingsplaatsen. Bescherming op grond van de Handelsnaamwet kan (te) gering zijn.

Hoe bescherm je effectief een bedrijfsnaam?

Vrijwel elke bedrijfsnaam kan als merk geregistreerd worden. Een merkregistratie is niet afhankelijk van de vestigingsplaats en bekendheid van de naam. Zonder een merkregistratie kan een soortgelijk bedrijf dezelfde naam gaan gebruiken in een andere regio zonder dat u daar wat aan kunt doen. Deze derde kan zelfs u beletten in dezelfde regio te opereren ondanks dat u eerder actief was.

Registreer uw handelsnaam als merk!

Zonder een merkregistratie zijn uw logo’s en andere onderscheidingstekens niet beschermd. Om effectief op te kunnen treden tegen misbruik van uw domeinnaam of misbruik op Internet is een merkregistratie onontbeerlijk. Bovendien heeft een merkregistratie een sterk afschrikwekkend effect; derden zullen minder snel misbruik maken of aanhaken. De bescherming op grond van de Handelsnaamwet is gering en veel minder effectief dan een merkregistratie. Kortom; registratie van uw bedrijfsnaam als merk is ten zeerste aan te bevelen en inmiddels haast onmisbaar.

Contact opnemen
MW handelsnamen

U kunt direct uw aanvraag doen

Een merk registreren, een prijsopgave vragen of een merkonderzoek verrichten. Wij bespreken altijd eerst inhoudelijk uw situatie en uw wensen alvorens uw opdracht uit te voeren. Wij reageren zo spoedig mogelijk.

Merkregistratie

Pas nadat een merk is geregistreerd, kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk, logo of verpakking.

Nieuw merk

Is uw merk nog wel vrij? Wat is de kans op conflicten bij de introductie van een nieuwe naam?

Internationaal merk

Bescherming ontstaat pas nadat u in een land een merkregistratie bezit.

Merkbeheer

Voor efficiënt en secuur beheer van merkportfolio’s is ervaring en vakkennis vereist.