Professionele merkbescherming

Merkbescherming

Heeft u een bedrijf en zoekt u naar een manier om uw merk of uw bedrijfsnaam te beschermen door middel van merkbescherming in de Benelux of de EU? U wilt immers niet dat anderen misbruik maken van uw merknaam of merkinbreuk plegen.

Wanneer u kiest voor merkbescherming via MerkWerk, dan wordt uw merk dusdanig beschermd dat anderen niet lichtvaardig misbruik maken van uw merk.

Als er toch merkinbreuk plaats vindt, kunt u direct optreden. Wilt u meer weten over wat we voor u kunnen betekenen op dit gebied? Neem dan gerust contact met ons op.

Bescherm uw merk

Merkbescherming is de manier waarop u uw merk en bedrijf kunt beschermen tegen misbruik en merkinbreuk. Hierdoor zijn uw merkrechten beschermd, waardoor uw merk meer waarde heeft. Voorkom dat andere bedrijven schade toebrengen aan uw bedrijf doordat ze producten verkopen of diensten verlenen onder een naam die erg lijkt op uw merkennaam. Merkbescherming van MerkWerk bestaat uit drie onderdelen: merkonderzoek, merkregistratie (zoals internationale merkregistratie) en merkbewaking.

Beeldmerk bescherming

Het beschermen van het beeldmerk of logo door een merkregistratie is ook belangrijk. De beeldmerk bescherming van MerkWerk is naast registratie van een woordmerk onderdeel van het beschermen van een merk. Een beeldmerk is enkel beschermd indien het als merk is geregistreerd. Zonder merkregistratie geen merkbescherming!

Beschermende diensten

MerkWerk biedt meerdere diensten aan, waaronder merkbescherming in de Benelux en beeldmerk bescherming. De diensten die wij u aanbieden maken we graag overzichtelijk voor u:

Merkbescherming:

Door enkel het gebruik van een merk ontstaat geen bescherming; zonder registratie geen merkbescherming!

Merkregistratie

Pas wanneer uw merk geregistreerd is, is uw merk goed beschermd. Dan kunt u ingrijpen wanneer anderen misbruik maken van uw merk. Zonder registratie is uw merk niet beschermd. In Nederland wordt merkbescherming geregeld via het Benelux Verdrag. Onze deskundige medewerkers verzorgen deze registratie graag voor u.

Internationale merkregistratie

Wanneer u niet tijdig registreert in het buitenland, kunnen de gevolgen enorm zijn. Wij verzorgen de registratie van uw merk in elk willekeurig land in de wereld. Van Afrika tot aan Groenland. Hierbij adviseren wij welk van de 3 systemen het meest geschikt is in uw situatie. We kunnen uw merk registeren in de Benelux, in de EU, Europa en internationaal.

Merkonderzoek

Voordat u een merk registreert, is het handig om te weten of de naam die u bedacht heeft gebruikt wordt. MerkWerk kan merkonderzoek voor u uitvoeren. Door onze deskundige hulp tijdig in te schakelen, kunt u onnodige kosten en risico’s vermijden. Doordat wij gespecialiseerd zijn in merkonderzoek, zijn wij in staat om snelle, heldere en gedegen risicoanalyses voor u op te stellen.

In de Benelux zijn meer dan een half miljoen merken geregistreerd; de kans dat u inbreuk maakt, is groter dan u denkt. Het is dus verstandig om onderzoek te doen voordat u een merk gaat gebruiken.

Merkinbreuk

Als u de eigenaar bent van een merkregistratie kunt u optreden tegen mensen die misbruik maken van uw merk. Wij staan u juridisch bij als dit het geval is. Indien nodig zorgen wij ook voor vakkundig en professioneel verweer. Onderhandelingen en conflictbeheersing zijn vaak rendabeler dan de weg naar de rechter.

Merkbewaking

Staat uw merk geregistreerd? Dan bewaken we uw merk middels merkbewaking. Het is immers belangrijk om de merkaanvragen van anderen in de gaten te houden. U wilt natuurlijk niet dat nieuwe merken geregistreerd worden die veel lijken op uw merk. Door onze merkbewaking worden alle aanvragen continu gescand. Als er een merkaanvraag ingediend wordt die bezwaarlijk is, brengen we u hiervan op de hoogte. Zodoende kunt u tijdig optreden en conflicten in de kiem smoren.

Waarom kiezen voor Merkwerk?

Onze professionele medewerkers beschikken over veel vakkennis op het gebied van onder andere merkbescherming in de Benelux of beeldmerk bescherming. Het Intellectuele Eigendomsrecht is een complex vakgebied. Onze medewerkers beschikken over de juiste ervaring en kundigheid om u zo optimaal mogelijk van dienst te kunnen zijn. Onze dienstverlening kenmerkt zich door de volgende punten:

  • Praktisch;
  • Betrokken;
  • Deskundig;
  • Scherpe prijzen;
  • Snel;
  • Accuraat;
  • Recht door zee;

Kies voor de merkbescherming van MerkWerk

Heeft u een merk en wilt u zeker weten dat andere bedrijven geen misbruik zullen maken van uw merk? Kies dan voor de merkbescherming van MerkWerk in de Benelux. Onze dienstverlening zorgt er voor dat anderen niet snel misbruik kunnen maken van uw merk of bedrijf en dat u in het geval van merkinbreuk kunt optreden. Daarnaast verhoogt u de waarde van uw merk. Maar ook wanneer u interesse heeft in merkbescherming in de Europese Unie of heel Europa, is onze dienstverlening zeer geschikt. Heeft u nog vragen, bijvoorbeeld over de verschillende klassen en de kosten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of vraag een vrijblijvende offerte aan! Wilt u weten hoe uw merk er voor staat? Maak dan gebruik van ons gratis merkonderzoek.

Registreer uw merk

Gratis merkonderzoek

Merkbescherming

Productbescherming

Zij gingen u voor

Een merkregistratie van de bedrijfsnaam is inmiddels onontbeerlijk. Alleen door middel van een merkregistratie wordt in de gehele Benelux (of de EU) effectieve merkbescherming gecreëerd. Ook het bedrijfslogo kan enkel door middel van een merkregistratie goed worden beschermd. Een bedrijfsnaam (of handelsnaam) is door gebruik ervan beschermd op grond van de Handelsnaamwet. Deze bescherming is minder ruim en effectief dan de bescherming op basis van een merkregistratie. Het is dus zeker aan te raden een handelsnaam als merk te registreren.
Ja, vormen (van verpakkingen) kunnen als merk geregistreerd worden mits ze aan bepaalde eisen voldoen.
– Indien het merk ieder onderscheidend vermogen mist;
– meestal indien het beschrijvend is voor de diensten/het product;
– Indien het merk tot misleiding van het publiek zou kunnen leiden;
– Indien het merk in strijd is met de goede zeden of de openbare orde.
U mag een merk gebruiken ook als het niet is geregistreerd. Verstandig is dat niet. Uw merk geniet dan namelijk geen bescherming; u kunt niet optreden tegen gebruik of misbruik van uw merk. Ook kunnen derden u voor zijn, hetzelfde of een gelijkend merk registreren waardoor u in de problemen kunt komen.
Een merkinschrijving is 10 jaar geldig en kan telkens voor een termijn van 10 jaar verlengd worden.
De datum waarop wij uw merk deponeren (aanvragen) is bepalend voor de voorrang ten opzichte van andere merkrechten. Volledige rechtsbescherming kunt u pas inroepen op het moment dat het merk daadwerkelijk is geregistreerd.
Nee, door het eerste gebruik van een merk worden geen rechten verkregen. Enkel door het registreren van een merk wordt een uitsluitend recht verkregen op het merk. In enkele landen worden ook rechten verkregen door gebruik van een merk maar in de Benelux (en de meeste landen van de EU) niet.
Ja, indien een slagzin onderscheidend vermogen bezit (en niet te beschrijvend is), kan het als een merk geregistreerd worden en zodoende beschermd worden.
Een idee of concept kan niet als merk geregistreerd worden. Wellicht dat onderdelen van het concept afzonderlijk beschermd kunnen worden door middel van het auteursrecht, modellenrecht, octrooirecht, de databankenwet of andere wetten. De naam van het idee of concept kan wel als merk geregistreerd worden. Een concept of idee kan wel worden geregistreerd door middel van een i-depot; hierdoor wordt een bewijsmiddel gecreëerd.
Merken worden door het register niet ambtshalve geweigerd indien er oudere conflicterende rechten bestaan. Wel is het mogelijk dat derden bezwaar maken tegen een merkaanvraag door middel van een oppositie waardoor een merkaanvraag uiteindelijk geweigerd kan worden. Zonder een voorafgaand onderzoek naar oudere rechten loopt u dus risico’s.
Ja, u moet uw merk gebruiken zoals het staat ingeschreven in het register. Indien het een minieme wijziging betreft, kunt u wellicht met de oude merkregistratie volstaan. Maar meestal is het nodig om een afwijkende naam of een gewijzigd logo opnieuw te registreren.  Neem contact met ons op indien u twijfelt.
De gehele procedure kan wel 5 maanden in beslag nemen. U geniet in beginsel bescherming vanaf de dag van indiening.
® Geeft aan dat het teken als merk is ingeschreven. Het is verstandig om het R-teken naar buiten toe te gebruiken voor uw geregistreerde merken. In bijvoorbeeld de V.S. kunt u dit teken alleen gebruiken indien u daar daadwerkelijk een merkregistratie heeft.
™ Algemeen wordt aangenomen dat dit betekent dat u een merkaanvraag heeft ingediend maar dat er nog geen merkregistratie is verkregen.
© Dit wordt gebruikt om aan te geven dat iets Auteursrechtelijk beschermd is.
Ja, het is belangrijk uw merk te registreren in elk land waar het merk gebruikt (of geproduceerd) wordt. Zonder registratie geen bescherming. Het is ook verstandig om het merk in een land te registreren indien dit land in de (nabije) toekomst van belang kan zijn. Sommige landen staan er om bekend dat derden te kwader trouw een merk van een ander registreren om er een slaatje uit te slaan, bijvoorbeeld China, Turkije en India. Registreer daarom tijdig uw merk in het buitenland. MerkWerk registreert uw merk in elk gewenst land.