Handelsnaam registreren of bedrijfsnaam registreren

Gaat u een onderneming opstarten en zoekt u een professioneel merkenbureau dat uw handelsnaam kan registreren? Dan bent u bij MerkWerk aan het juiste adres! Wij zijn zowel gespecialiseerd in de registratie van handelsnamen als in merkregistratie.

Wij van MerkWerk zijn het adviesbureau en merkenbureau op het gebied van intellectueel eigendom.

Naast deze nationale of internationale registratie van uw handelsnaam, ontzorgen we u met alles wat hierbij komt kijken. Als u voor ons kiest, bent u verzekerd van de professionele bescherming. En dat voor 10 jaar lang!

Wilt u meer weten over wat we als merkenbureau in de Benelux voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op met één van onze medewerkers.

Het registeren van één of meerdere handelsnamen

Het registreren van een handelsnaam bij de Kamer van Koophandel is nodig wanneer u een onderneming opstart. Als u een handelsnaam gebruikt, kunt u een beroep doen op de Handelsnaamwet. Daarmee kunt u optreden tegen handelsnamen die verwarring veroorzaken bij het publiek. Maar deze bescherming is niet erg ruim en kan afhankelijk zijn van de feitelijke bekendheid en de vestigingsplaats. Registratie van de handelsnaam als merk in het merkenregister door ons van MerkWerk is van groot belang en haast onmisbaar.

Wenst u optimale bescherming van uw handelsnaam, merknaam of logo? Zodat niemand misbruik kan maken van uw merk? Allereerst laat u merkonderzoek uitvoeren, zodat u zeker weet dat de naam nog beschikbaar is. Daarna schrijft u uw onderneming in bij de Kamer van Koophandel. De rest nemen wij voor onze rekening; de naam registreren als merk in het merkenregister, de merkbewaking en het beheer van uw merkregistratie.

Zonder registratie geen bescherming

Waarom een handelsnaam registreren als merk?

Wanneer u uw handelsnaam registreert als merk, geniet u een aantal voordelen:

 • U bent de enige die de naam mag gebruiken in de gehele Benelux voor bepaalde producten en diensten;
 • U geniet de meest ruime bescherming van uw handelsnaam op basis van de merkenwet;
 • Een merkregistratie doet de waarde van uw bedrijf goed;
 • U bent beter beschermd tegen gebruik en misbruik van uw handelsnaam;
 • Een merkregistratie is een teken van professionaliteit.

Het verschil tussen een handelsnaam en merknaam

De handelsnaam is de naam waaronder u een onderneming drijft. Waar een handelsnaam op de naam van een onderneming duidt, ziet een merknaam op de naam waaronder producten of diensten verkocht aangeboden. U kunt een handelsnaam ook als merk registreren waardoor u betere en ruimere bescherming geniet. De registratie en bescherming van een merknaam wordt geregeld via het merkenrecht. Dit is een van de specialisaties van MerkWerk. Wij staan u graag bij als u een merk wilt registreren.

Merknaam registeren en beschikbaarheid controleren

Uw merknaam registreren? Wij kunnen het gehele proces voor u verzorgen. Eerst controleren wij voor u of er niet al een andere onderneming is die eenzelfde naam gebruikt. Daarnaast controleren wij of er geen oudere merken zijn ingeschreven die een probleem kunnen opleveren. Wanneer de naam beschikbaar is, kunnen wij deze voor u registreren. Om de registratie officieel te maken zullen wij uw merknaam deponeren, zodat deze in het register wordt opgenomen. Daarna wordt het mogelijk om op te treden tegen inbreuk makende partijen op basis van de merkenwet.

De voordelen van merkregistratie

Merkregistratie van uw product of dienst, naast de registratie van uw handelsnaam bij de Kamer van Koophandel, brengt extra voordelen met zich mee. Zo brengt het meer zekerheid met zich mee. Uw merk is geregistreerd als merk en u weet zeker dat u dat als eerste heeft gedaan. U bent niet afhankelijk van de beperkte bescherming die de handelsnaamwet u biedt en u heeft recht op merkbescherming in de gehele Benelux of Europese Unie. Ongeacht uw vestigingsplaats of uw feitelijke bekendheid. Hierdoor wordt het makkelijker juridische stappen te nemen indien inbreuk wordt gemaakt. Door uw handelsnaam als merknaam te registreren dekt u zich juridisch optimaal in.

Het registreren van een logo

Als u een logo of beeldmerk van uw bedrijf wilt registreren, worden hier de zelfde eisen aan gesteld als aan de registratie van een merknaam. Wanneer u dit laat doen, mag niemand anders gebruik of misbruik maken van uw logo.

Merknaam internationaal registreren

In het geval dat u uw producten en diensten ook in het buitenland wilt leveren, is het van belang om uw merknaam internationaal te registreren. Als u dat niet op tijd doet, kan dit vervelende gevolgen hebben. Registreer uw merk op tijd in het land naar keus, zodat uw merk daar ook beschermd is. Wij helpen u uw merk in de Benelux, de Europese Unie of mondiaal te registreren.

U kunt uw merknaam deponeren in de Benelux, in Europa en mondiaal. Wanneer u kiest voor een Internationale Registratie kunt u bescherming krijgen in een groot aantal landen naar keuze. U kunt een keuze maken uit meer dan 95 aangesloten landen.

Waarom kiezen voor ons?

Wij zijn hét merkenbureau waar u terecht kunt voor de juridische bescherming van uw Intellectuele Eigendom. Onze medewerkers dragen de zorg voor de registratie van uw handelsnaam, het uitvoeren van merkonderzoek, merkbewaking en de verdediging van uw merken of uw bedrijf in de Benelux de Europese Unie én buiten Europa. Daarnaast zijn we u ook graag van dienst met productbescherming en overige diensten die hierbij komen kijken. Waarom kiezen voor MerkWerk?

 • MerkWerk is praktisch. Wij zetten onze ervaring en kennis in om klanten adviezen te geven waar ze mee verder kunnen
 • MerkWerk is betrokken. Als allround merkenbureau hechten wij veel waarde aan een snelle én persoonlijke aanpak
 • De medewerkers zijn deskundig. Al onze medewerkers zijn op de juiste manier geschoold
 • Allround merkenbureau. Wij zijn dé expert als allround merkenbureau.

Professioneel allround internationaal merkenbureau

Wij bieden u verschillende diensten aan op het gebied van merkregistratie:

Merkbescherming:

 • Merkregistratie
 • Internationaal registreren
 • Merkonderzoek
 • Merkinbreuk
 • Merkbewaking

Productbescherming:

 • Modelregistratie
 • Octrooien
 • Auteursrecht
 • I-depot

Uw handelsnaam registreren doet u bij MerkWerk

Bent u overtuigd van de redenen waarom het verstandig is om uw handelsnaam te registreren en wilt u dat laten uitvoeren door onze medewerkers van MerkWerk? Schakel dan onze professionele dienstverlening in en zorg er voor dat de naam van uw bedrijf beschermd is.

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Vraag een vrijblijvende offerte aan of maak een afspraak met één van de professionele medewerkers. U kunt natuurlijk ook altijd gebruik maken van het gratis merkonderzoek. Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen op dit gebied? Neem dan gerust contact met ons op! We staan u graag te woord.

Registreer uw merk

Gratis merkonderzoek

Merkbescherming

Productbescherming

Zij gingen u voor

Een merkregistratie van de bedrijfsnaam is inmiddels onontbeerlijk. Alleen door middel van een merkregistratie wordt in de gehele Benelux (of de EU) effectieve merkbescherming gecreëerd. Ook het bedrijfslogo kan enkel door middel van een merkregistratie goed worden beschermd. Een bedrijfsnaam (of handelsnaam) is door gebruik ervan beschermd op grond van de Handelsnaamwet. Deze bescherming is minder ruim en effectief dan de bescherming op basis van een merkregistratie. Het is dus zeker aan te raden een handelsnaam als merk te registreren.
Ja, vormen (van verpakkingen) kunnen als merk geregistreerd worden mits ze aan bepaalde eisen voldoen.
– Indien het merk ieder onderscheidend vermogen mist;
– meestal indien het beschrijvend is voor de diensten/het product;
– Indien het merk tot misleiding van het publiek zou kunnen leiden;
– Indien het merk in strijd is met de goede zeden of de openbare orde.
U mag een merk gebruiken ook als het niet is geregistreerd. Verstandig is dat niet. Uw merk geniet dan namelijk geen bescherming; u kunt niet optreden tegen gebruik of misbruik van uw merk. Ook kunnen derden u voor zijn, hetzelfde of een gelijkend merk registreren waardoor u in de problemen kunt komen.
Een merkinschrijving is 10 jaar geldig en kan telkens voor een termijn van 10 jaar verlengd worden.
De datum waarop wij uw merk deponeren (aanvragen) is bepalend voor de voorrang ten opzichte van andere merkrechten. Volledige rechtsbescherming kunt u pas inroepen op het moment dat het merk daadwerkelijk is geregistreerd.
Nee, door het eerste gebruik van een merk worden geen rechten verkregen. Enkel door het registreren van een merk wordt een uitsluitend recht verkregen op het merk. In enkele landen worden ook rechten verkregen door gebruik van een merk maar in de Benelux (en de meeste landen van de EU) niet.
Ja, indien een slagzin onderscheidend vermogen bezit (en niet te beschrijvend is), kan het als een merk geregistreerd worden en zodoende beschermd worden.
Een idee of concept kan niet als merk geregistreerd worden. Wellicht dat onderdelen van het concept afzonderlijk beschermd kunnen worden door middel van het auteursrecht, modellenrecht, octrooirecht, de databankenwet of andere wetten. De naam van het idee of concept kan wel als merk geregistreerd worden. Een concept of idee kan wel worden geregistreerd door middel van een i-depot; hierdoor wordt een bewijsmiddel gecreëerd.
Merken worden door het register niet ambtshalve geweigerd indien er oudere conflicterende rechten bestaan. Wel is het mogelijk dat derden bezwaar maken tegen een merkaanvraag door middel van een oppositie waardoor een merkaanvraag uiteindelijk geweigerd kan worden. Zonder een voorafgaand onderzoek naar oudere rechten loopt u dus risico’s.
Ja, u moet uw merk gebruiken zoals het staat ingeschreven in het register. Indien het een minieme wijziging betreft, kunt u wellicht met de oude merkregistratie volstaan. Maar meestal is het nodig om een afwijkende naam of een gewijzigd logo opnieuw te registreren.  Neem contact met ons op indien u twijfelt.
De gehele procedure kan wel 5 maanden in beslag nemen. U geniet in beginsel bescherming vanaf de dag van indiening.
® Geeft aan dat het teken als merk is ingeschreven. Het is verstandig om het R-teken naar buiten toe te gebruiken voor uw geregistreerde merken. In bijvoorbeeld de V.S. kunt u dit teken alleen gebruiken indien u daar daadwerkelijk een merkregistratie heeft.
™ Algemeen wordt aangenomen dat dit betekent dat u een merkaanvraag heeft ingediend maar dat er nog geen merkregistratie is verkregen.
© Dit wordt gebruikt om aan te geven dat iets Auteursrechtelijk beschermd is.
Ja, het is belangrijk uw merk te registreren in elk land waar het merk gebruikt (of geproduceerd) wordt. Zonder registratie geen bescherming. Het is ook verstandig om het merk in een land te registreren indien dit land in de (nabije) toekomst van belang kan zijn. Sommige landen staan er om bekend dat derden te kwader trouw een merk van een ander registreren om er een slaatje uit te slaan, bijvoorbeeld China, Turkije en India. Registreer daarom tijdig uw merk in het buitenland. MerkWerk registreert uw merk in elk gewenst land.