update Brexit 31-01-2020

Het Verenigd Koninkrijk verliet de EU op 1 februari 2020. Gedurende een overgangsperiode die zal duren tot 31 december 2020 blijft het EU-recht echter van toepassing naar en in het Verenigd Koninkrijk. Dit strekt zich ook uit tot EU merkregistraties en EU model registraties. Alle EU regels blijven dus onverkort van kracht en tot en 31 december 2020 verandert er niets. Een EU merkaanvraag is dus ook gewoon geldig in het VK.

Eerder waren er procedures vastgesteld voor een Brexit die ook zouden gelden bij een “no-deal” scenario. Deze procedures zijn nu van tafel. Er moet opnieuw onderhandeld worden en op dit moment is er geen zekerheid te geven welke procedures gelden na 31 december 2020. Wij verwachten dat ook dan omzetting van een EU registratie naar een UK registratie mogelijk zal zijn maar dit is wel minder zeker geworden. Indien een nieuwe registratie in het VK nodig is, kan het daarom verstandig zijn nu afzonderlijk in de VK te registreren en niet enkel in de EU. Mocht u hierover vragen hebben dan vernemen wij dat graag.