update Brexit 2021

Op 31 december 2020 was de Brexit een feit.

Vanaf 1 januari 2021 zijn nieuwe EU merken en EU modellen niet meer geldig in het Verenigd Koninkrijk (VK). Indien een merkregistraties nodig is in de VK dan kan dat per 2021 dus slechts via een nationale merkaanvraag in het VK of via een Internationale Registratie waarbij het VK wordt aangewezen.

Bestaande EU merken en modellen zijn automatisch omgezet naar nationale VK registraties met dezelfde gegevens en een nieuw nummer voor het VK; het zijn in feite klonen van de EU registratie. Naast de EU registratie bestaat er nu dus een nationale registratie in het VK. Deze dient afzonderlijk in stand gehouden te worden door deze afzonderlijk te vernieuwen. Helaas betekent dit extra kosten voor vernieuwen van merkregistraties.

Ook bestaande Internationale Registraties met aanwijzing van EU zijn omgezet naar afzonderlijke VK registraties en daarvoor geldt hetzelfde.

De afwikkeling van de afsplitsing van de EU door het VK is zonder noemenswaardige problemen verlopen, voor wat betreft de merkregistraties en de modelregistraties.