Herhalingsdepot

Wat is een herhalingsdepot?

Wanneer een merk geregistreerd is, is het van belang het merk ook daadwerkelijk te gebruiken. Wordt een merk namelijk 5 jaar niet gebruikt voor de producten en diensten waarvoor het is ingeschreven, dan kan een derde het verval van het merkrecht inroepen. Ook kun je dan niet meer met succes het merkrecht in stelling brengen bij een inbreukkwestie of een oppositie. Indien een merk langer dan 5 jaar is geregistreerd, kan om gebruiksbewijs worden gevraagd bij een inbreukkwestie of een oppositie. Je moet dan bewijzen dat het merk in de afgelopen 5 jaar is gebruikt. Door een merk na 5 jaar opnieuw te registreren (herhalingsdepot), gaat er een nieuwe termijn van vijf jaar lopen. Zo kan een merkhouder in principe een registratie in standhouden terwijl hij het merk niet gebruikt.

In het Monopoly-arrest heeft het EU Gerecht aangegeven dat het opnieuw registreren van een merk om zo geen gebruiksbewijs te hoeven leveren in procedures, als depot te kwader trouw kan worden aangemerkt. Wordt een depot verricht enkel om de regels omtrent normaal gebruik te omzeilen, dan kan een dergelijk herhalingsdepot dus nietig worden verklaard. Of dit het geval is, zal per geval beoordeeld moeten worden. Het is namelijk niet de bedoeling om merken onbelemmerd in stand te houden door ze steeds opnieuw te registreren.

Monopoly was telkens opnieuw geregistreerd voor producten waarvoor het niet was gebruikt louter met het doel om het merkrecht in stand te houden. Het herhalingsdepot van Monopoly werd daarom nietig verklaard.