Blockchains en NFT’s (non-fungible token)

Blockchains en NFT’s (non-fungible token) zijn de laatste tijd volop in het nieuws. Een blockchain is een nieuw soort database. Informatie wordt in blokjes opgeslagen, waarbij elk nieuw blokje informatie bevat over het vorige blokje. Hierdoor ontstaat een ketting van blokjes informatie. Een NFT is een unieke sleutel waaraan een digitaal object kan worden gekoppeld, zoals een video of afbeelding. Denk bijvoorbeeld aan het digitale kunstwerk van Beeple; geveild voor 50 miljoen euro. Een NFT is een claim op een stukje van zo’n blockchain.

Vanwege de groei van NFT’s en de handel in virtuele producten, rijst de vraag hoe merken hiervoor ingeschreven en beschermd kunnen worden. Het is ten slotte maar de vraag of merken die zijn ingeschreven voor fysieke producten ook bescherming genieten wanneer zij gebruikt worden voor virtuele producten.

Het Benelux merkenregister heeft onlangs aangegeven hoe hiermee bij de classificatie van producten en diensten wordt omgegaan. Kort gezegd, worden virtuele producten niet ingedeeld bij de klasse van de fysieke producten, maar altijd in de klasse voor digitale/downloadbare waren (klasse 9). Daarbij dient aangegeven te worden waarop zij betrekking hebben (bijvoorbeeld virtuele kleding). Dit geldt tevens voor NFT’s; deze term is op zich niet aanvaardbaar en dient nader uitgelegd te worden. Ook ten aanzien van diensten geldt dat deze nader gespecificeerd moeten worden. Bijvoorbeeld “detailhandel in virtuele waren, zoals…”. Voor merkhouders die ook hun virtuele producten willen beschermen, zijn nieuwe merkdepots dus aan te bevelen!

Bron; Boip