Kwade trouw in China

In China worden geregeld merken te kwader trouw geregistreerd. Enkel met het doel om merkhouders in de EU die hun merk nog niet in China hebben geregistreerd, dwars te zitten en hieraan te verdienen, worden identieke merken geregistreerd. Het is vaak lastig of zelfs onmogelijk om hiertegen effectief op te treden. Vaak is het dan efficiënter om deze partijen af te kopen in plaats van procedures te starten en dat is precies de bedoeling van deze boeven.

Om dergelijk problemen te voorkomen is het verstandig om een merk tijdig te registreren in China, ook indien het merk nog niet wordt gebruikt in China. Probleem daarbij kan zijn dat indien een merk gedurende 3 jaar niet is gebruikt in China, het verval kan worden ingeroepen. Om zekerheid te hebben dat een geldige en onaantastbare merkregistratie bestaat, is het mogelijk om elke 3 jaar het merk opnieuw te registreren in China.

Recentelijk is in China een wet inwerking getreden waarbij kwade trouw merkaanvragen kunnen worden geweigerd. Het gaat dan om merken die te kwader trouw en met “een ander doel dan gebruik” zijn ingediend. In een toelichting op de wet is aangegeven dat merken die zijn ingediend met het oog op de verdediging of vanuit een realistische verwachting van toekomstige gebruik niet onder deze bepaling vallen. Het lijkt er dus op dat er nu meer mogelijkheden zijn om in China kwade trouw merken aan te pakken. Merkaanvragen door de rechtmatige buitenlandse merkhouder die ter verdediging zijn ingediend, zonder dat het merk al wordt gebruikt, lijken niet onder de regeling te vallen.

Goed nieuws dus maar het is afwachten hoe en of deze regeling ook in de praktijk zijn nut zal hebben. In China zijn de procedures en de verantwoordelijke ambtenaren niet altijd doorgrondelijk. Het blijft zaak om merken tijdig in China te registreren, om problemen met kapers en procedures te voorkomen.