10 tips voor merkbescherming

  1. Kies een uniek merk: Merken dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden. Generieke of beschrijvende termen vallen vaak buiten de merkbescherming; wees creatief en ontdek de kracht van eigenzinnige namen!
  2. Doe onderzoek: kijk op internet, verricht merkonderzoeken en handelsnaamonderzoeken zodat je zo veel mogelijk het risico op problemen voorkomt.
  3. Registreer je merk: merkbescherming ontstaat enkel door registratie en niet door gebruik!
  4. Gebruik je geregistreerde merk: op deze wijze kun je je goed verweren indien derden het verval willen inroepen door niet gebruik
  5. Gebruik je merk correct: laat het niet verworden tot een soortnaam zoals bijvoorbeeld LINOLEUM of LUXAFLEX, maar behoud het exclusieve recht en laat het merk onderscheidend blijven.
  6. Wees consistent: als u de spelling van uw merk wijzigt of begint af te korten of andere varianten gaat gebruiken van het merk, dan kan de merkbescherming in het geding komen.
  7. Verzamel en bewaar bewijs van gebruik: Dit materiaal kan belangrijk zijn bij merkenrechtelijke conflicten.
  8. Duidt aan dat het merk is beschermd: gebruik bijvoorbeeld het ® teken; het is niet verplicht, maar kan een afschrikwekkende werking hebben.
  9. Bewaak je merk en blijf alert: let op dieven en neem tijdig stappen om misbruik tegen te gaan. Een oogje dichtknijpen voor een kleiner incident van inbreuk (dat lijkt geen echte bedreiging voor uw bedrijf te zijn) kan uw kansen schaden om een grotere bullebak te stoppen die echt schade kan aanrichten!
  10. Onderhoudt je merk: zorg ervoor dat wijzigingen in de gegevens van de eigenaar tijdig worden aangetekend; zorg ervoor dat indien je in andere regio’s actief wordt, je ook daar je merk registreert; en indien het logo wijzigt is het wellicht verstandig om het nieuwe logo te registreren. Vernieuw het merk na 10 jaar indien deze nog van belang is.