RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF

Zoals in een eerder blog reeds besproken, laat de oorlog in Oekraïne ook het merkenrecht niet ongemoeid. De reactie op het verzoek tot overgave van Oekraïense soldaten, gelegerd op Slangeneiland, is inmiddels legendarisch geworden.

Nu is de kreet ‘Russian warship, go f**k yourself’ ook aangevraagd als Europees Uniemerk, voor onder meer tassen,  kleding en spellen. Maar ook voor “Software for use as a wallet for downloadable multimedia files containing artwork, text, audio, and video relating to the Russia military aggression against Ukraine authenticated by non-fungible token (NFTs).”

Misschien wordt de merkaanvraag geaccepteerd maar wellicht menen de ambtenaren dat het in strijd is met de openbare orde of de goede zeden.

Afbeelding + bron: EUIPO register