Gebruiksbewijs na 5 jaar registratie

Wanneer een merk vijf jaar niet is gebruikt, kan een derde het verval van dit merk inroepen. Het is dan aan de merkhouder om bewijs te overleggen waaruit blijkt dat het merk wél normaal is gebruikt voor de producten en diensten genoemd in de merkregistratie.

Van normaal gebruik is sprake wanneer het merk wordt gebruik om voor de producten of diensten een afzet te vinden en te behouden. Het bewijs dient aan bepaalde eisen te voldoen. Zo moet plaats, tijd, omvang en wijze van gebruik van het merk worden aangetoond. Dat dit niet altijd even makkelijk is, ontdekte McDonalds toen een derde het verval van het merk BIG MAC inriep. Het door McDonalds aangeleverde bewijs werd niet voldoende geacht, met als gevolg dat het merk BIG MAC vervallen werd verklaard. Zo zei de enkele vermelding van het merk BIG MAC op websites niets over de plaats, tijd en omvang van het merkgebruik en werd een uitdraai van Wikipedia als niet afkomstig van een betrouwbare bron ter zijde geschoven. Het overgelegde materiaal geeft niet gedetailleerd genoeg weer wat de omvang van het gebruik is. Overigens zal McDonalds in hoger beroep waarschijnlijk wél acceptabel bewijs kunnen overleggen, maar deze uitspraak leert dat niet te makkelijk over de bewijslast gedacht moet worden.

Aan te raden is door de jaren heen bewijs van gebruik te verzamelen, waaruit zo objectief en gedetailleerd mogelijk plaats, tijd, omvang en wijze van het merkgebruik blijkt.