Andere diensten

Advies is maatwerk

De wereld van de Intellectuele Eigendom is complex, divers en turbulent. Geen merk, model of onderneming is gelijk. Adviezen zijn dus altijd maatwerk. U kunt uw situatie vrijblijvend aan ons voorleggen zodat wij samen met u de beste strategie kunnen bepalen voor optimale bescherming en verdediging van uw Intellectuele Eigendom. Een greep uit onze dienstverlening:

 • Advies bij de ontwikkeling van nieuwe merken en namen
 • Beschikbaarheidsonderzoek van (handels)namen en merken
 • Onderzoek naar de (taalkundige) geschiktheid van merken
 • Doorlichten van merkportfolio’s en bepalen van status IE rechten
 • Wereldwijde registratie en vernieuwing van merken en modellen
 • Bewaking van merken
 • Begeleiden bij IE conflicten en bij merkinbreuk
 • Beheer en management van merkportfolio’s
 • Conflictbeheersing, onderhandelingen en juridische bijstand
 • Initiëren van procedures en verweren bij de IE instanties
 • Het opstellen van IE contracten
 • Lezingen op het gebied van de Intellectuele Eigendom
 • Begeleiding en opleiding contactpersonen en marketing afdelingen
MW andere diensten

U kunt direct uw aanvraag doen

Een merk registreren, een prijsopgave vragen of een merkonderzoek verrichten. Wij bespreken altijd eerst inhoudelijk uw situatie en uw wensen alvorens uw opdracht uit te voeren. Wij reageren zo spoedig mogelijk.

Merkregistratie

Pas nadat een merk is geregistreerd, kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk, logo of verpakking.

Nieuw merk

Is uw merk nog wel vrij? Wat is de kans op conflicten bij de introductie van een nieuwe naam?

Internationaal merk

Bescherming ontstaat pas nadat u in een land een merkregistratie bezit.

Merkbeheer

Voor efficiënt en secuur beheer van merkportfolio’s is ervaring en vakkennis vereist.