herhalingsdepot te kwader trouw in de EU

Wanneer een merkregistratie vijf jaar niet is gebruikt, kan het merk vervallen worden verklaard. Door het merk opnieuw te deponeren, kan deze termijn opnieuw gaan lopen; een herhalingsdepot. De merkregistratie is dan weer 5 jaar geldig zonder dat het gebruikt hoeft te worden. Dit gebeurt veel indien een merk nog niet in gebruik is genomen, terwijl er wel plannen daartoe zijn. Maar ook gebeurt dit indien er helemaal geen plannen zijn om het merk te gaan gebruiken en er in feite een oneigenlijk monopolie geldt voor het merk.

Het eerder besproken Monopoly-arrest stak hier al een stokje voor; het opnieuw deponeren van een merk met als doel aan de gebruiksplicht te ontkomen, kan als een depot te kwader trouw worden opgevat. In de zaak WONG LO KAT is dit recentelijk opnieuw bevestigd. Het herhalingsdepot werd ingediend enkele dagen voordat de 5-jaarstermijn afliep en werd aangemerkt als een depot te kwader trouw en nietig verklaard.

Op zich is een herhalingsdepot niet verboden, maar als het enkel wordt verricht om de gevolgen van het niet-gebruik te omzeilen, zal het als te kwade trouw worden bestempeld. De ‘commerciële logica’ alsook de gebeurtenissen die tot het indienen van de aanvraag hebben geleid, spelen bij de beoordeling een rol. Kortom, een herhalingsdepot is toegestaan, mits het niet enkel als doel heeft de gebruiksverplichting te omzeilen. Een herhalingsdepot om weer een monopolie van 5 jaar te vestigen op een merkrecht terwijl er geen redenen zijn om dat te rechtvaardigen zal het herhalingsdepot aantastbaar maken. De regels voor herhalingsdepots zijn dus strenger geworden en niet altijd is het opportuun om een herhalingsdepot te verrichten.