Keurmerk merkadviseur

Het beroep van merkengemachtigde is vergelijkbaar met dat van een octrooigemachtigde, accountant of advocaat. Uw merkengemachtigde gaat immers ook met vertrouwelijke informatie om en u moet er vanuit kunnen gaan dat uw gemachtigde over voldoende kennis beschikt over het merkenrecht en de relevante rechtspraak. In tegenstelling tot de voornoemde beroepsgroepen is de Benelux merkengemachtigde geen erkend beroep. Dit geeft de mogelijkheid aan mensen die over onvoldoende kennis of ervaring beschikken om zich toch merkengemachtigde te noemen.

Het keurmerk BMM Erkend Merkengemachtigde is een kwaliteits-keurmerk van merkengemachtigden. Dit keurmerk is in het leven geroepen door de BMM (Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht).

Het keurmerk BMM Erkend Merkengemachtigde mag alleen gevoerd worden door BMM-leden die tenminste drie jaar relevante werkervaring hebben én die het BMM-beroepsexamen met goed gevolg hebben afgelegd. Het BMM-keurmerk geeft consumenten en ondernemingen de zekerheid dat de merkengemachtigde, die dit keurmerk voert, beschikt over de nodige kennis, opleiding en ervaring om adequaat te kunnen adviseren bij onderzoek, registratie en handhaving van merken en modellen. Oprichter van MerkWerk, mr. Ivo Haaijer is BMM erkend merkengemachtigde.

De erkende gemachtigde mag het hieronder weergegeven keurmerk voeren en mag zich BMM Erkend Merkengemachtigde noemen. Lees hier meer over het keurmerk.

Contact opnemen
keurmerk merkengemachtigde

U kunt direct uw aanvraag doen

Een merk registreren, een prijsopgave vragen of een merkonderzoek verrichten. Wij bespreken altijd eerst inhoudelijk uw situatie en uw wensen alvorens uw opdracht uit te voeren. Wij reageren zo spoedig mogelijk.

Merkregistratie

Pas nadat een merk is geregistreerd, kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk, logo of verpakking.

Nieuw merk

Is uw merk nog wel vrij? Wat is de kans op conflicten bij de introductie van een nieuwe naam?

Internationaal merk

Bescherming ontstaat pas nadat u in een land een merkregistratie bezit.

Merkbeheer

Voor efficiënt en secuur beheer van merkportfolio’s is ervaring en vakkennis vereist.