Posts Tagged ‘idee’

10-09-2013 - Idee beschermen?

Een idee of concept beschermen middels een specifiek intellectueel eigendomsrecht is soms lastig. Veelal wordt er een grote mate van uitwerking geëist. Met behulp van een i-Depot kan al in de ontwerpfase uw idee of concept officieel vastgelegd worden.

> lees verder

24-03-2011 - GEER & GOOR rollen over de vloer met John de Mol

Gerard Joling en Gordon willen het succesvolle tvformat JOLING & GORDON OVER DE VLOER vertalen naar een film. John de Mol, de bedenker is not amused.

> lees verder

09-03-2011 - Idee beschermen?

Een betrouwbaar hulpmiddel voor de bescherming van uw idee, concept of procedé? Kies dan voor een i-depot.

> lees verder