Diensten Productbescherming

Bescherming van een uitvinding

Een octrooi biedt gedurende de geldigheidsduur het alleenrecht op de exploitatie van technische uitvindingen. Zodoende kan gedurende een bepaalde tijd een monopolie worden gecreëerd. Bij octrooieerbare uitvindingen kan gedacht worden aan complexe machines en eenvoudige gebruiksvoorwerpen, maar ook aan productiemethoden of medicijnen. Zonder deze beschermingsmogelijkheid zouden de innovatieve inspanningen van bedrijven een stuk minder interessant zijn.

Product octrooien Lamp peertje, Paperclip en Senseo

Een vinding is pas beschermd indien het als octrooi is geregistreerd. Registratie wordt vaak per land verkregen maar is ook mogelijk in een groot aantal Europese landen ineens. In de meeste landen is een octrooi maximaal 20 jaar geldig. Om een uitvinding als octrooi (ook wel patent) te kunnen registreren, dient aan de volgende eisen te zijn voldaan:

  • De vinding mag nog niet eerder openbaar gemaakt zijn en moet nieuw zijn;
  • De vinding mag niet te voor de hand liggend zijn, m.a.w. moet inventief zijn;
  • De vinding moet industrieel toepasbaar zijn.

MerkWerk registreert zelf geen octrooien omdat dit ons inziens een totaal ander specialisme is. Wij werken nauw samen met een gerenommeerd octrooibureau, ook omdat de bescherming van producten en uitvindingen vaak samenvalt met modelbescherming en merkbescherming.

Voor vragen over de bescherming van producten kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn graag het startpunt van bescherming of realisatie van uw vinding.