Diensten Juridisch advies

Handelsnaamwet geeft weinig bescherming

Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Door een handelsnaam te gebruiken, kan beroep worden gedaan op de Handelsnaamwet. U kunt optreden tegen jongere handelsnamen indien er verwarring bij het publiek mogelijk is, gelet op de aard van de ondernemingen en de vestigingsplaatsen. Bescherming op grond van de Handelsnaamwet kan (te) gering zijn.

Hoe bescherm je effectief een bedrijfsnaam?

Vrijwel elke bedrijfsnaam kan als merk geregistreerd worden. Een merkregistratie geldt voor de hele Benelux en is niet afhankelijk van de vestigingsplaats en bekendheid van de naam. Zonder een merkregistratie kan een soortgelijk bedrijf dezelfde naam gaan gebruiken in een andere regio zonder dat u daar wat aan kunt doen. Deze derde kan zelfs u beletten in dezelfde regio te opereren ondanks dat u eerder actief was.

Registreer uw handelsnaam als merk!

Zonder een merkregistratie zijn uw logo’s en andere onderscheidingstekens niet beschermd. Om effectief op te kunnen treden tegen misbruik van uw domeinnaam of misbruik op Internet is een merkregistratie onontbeerlijk. Bovendien heeft een merkregistratie een sterk afschrikwekkend effect; derden zullen minder snel misbruik maken of aanhaken. De bescherming op grond van de Handelsnaamwet is gering en veel minder effectief dan een merkregistratie. Kortom; registratie van uw bedrijfsnaam als merk is ten zeerste aan te bevelen en inmiddels haast onmisbaar.

Starters en onderzoek

Het is voor starters van belang een naam te kiezen die nog vrij is. Wij adviseren startende ondernemers onderzoek te doen naar zowel oudere merkregistraties als handelsnamen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast doen startende ondernemingen er goed aan budget vrij te maken om hun bedrijfsnaam als merk te registreren. Het is beter misbruik van de bedrijfsnaam te voorkomen dan op een gegeven moment tegen onaangename en onomkeerbare verassingen aan te lopen.