Actueel FAQ

Moet ik mijn bedrijfsnaam als merk registreren?

Een merkregistratie van de bedrijfsnaam is inmiddels onontbeerlijk. Alleen door middel van een merkregistratie wordt in de gehele Benelux effectieve bescherming gecreëerd. Ook het bedrijfslogo kan door middel van een merkregistratie worden beschermd.

Kan een slagzin geregistreerd worden?

Ja, indien een slagzin onderscheidend vermogen bezit, kan het als een merk geregistreerd worden en zodoende beschermd worden.

Kunnen vormen geregistreerd worden?

Ja, vormen (van verpakkingen) kunnen als merk geregistreerd worden indien ze aan bepaalde eisen voldoen.

Kan een concept geregistreerd worden?

Nee, een idee als zodanig kan niet als merk geregistreerd worden. Wellicht dat onderdelen van het idee afzonderlijk beschermd kunnen worden door middel van het auteursrecht, modellenrecht, octrooirecht, de databankenwet of andere wetten. De naam van het idee of concept kan wel als merk geregistreerd worden.

Wanneer wordt een merk ter inschrijving geweigerd?

  • indien het merk ieder onderscheidend vermogen mist; meestal indien het uitsluitend beschrijvend is voor de diensten/het product;
  • indien het merk tot misleiding van het publiek zou kunnen leiden;
  • indien het merk in strijd is met de goede zeden of de openbare orde.

Wordt een merk geweigerd indien er oudere gelijkende registraties bestaan?

Merken worden door het register niet ambtshalve geweigerd indien er oudere conflicterende rechten die bestaan. Wel is het mogelijk dat derden bezwaar maken tegen een merkaanvraag door middel van een oppositie waardoor een merkaanvraag uiteindelijk geweigerd kan worden. Zonder een voorafgaand onderzoek naar oudere rechten loopt u dus risico’s.

Mag ik een merk gebruiken dat niet als merk is geregistreerd?

U mag een merk gebruiken ook als het niet is geregistreerd. U loopt dan wel aanzienlijke risico’s. Uw merk geniet geen bescherming en u loopt het risico dat anderen op een gegeven moment rechtsvorderingen instellen.

Als een merk gewijzigd wordt (bijv een nieuwe huisstijl) moet ik dan het merk opnieuw registreren?

Ja, u moet uw merk gebruiken zoals het staat ingeschreven in het register en vice versa. Indien het een minieme wijziging betreft, kunt u wellicht met de oude merkregistratie volstaan.

Hoe lang is een merkregistratie geldig?

Een merkinschrijving is 10 jaar geldig en kan telkens voor een termijn van 10 jaar verlengd worden.

Hoe lang duurt de procedure in de Benelux?

De gehele procedure kan wel 6 maanden in beslag nemen. Indien u het merk via een spoedregistratie deponeert, duurt de procedure circa 3 maanden. U geniet in beginsel bescherming vanaf de dag van indiening.

Wanneer is mijn merk beschermd?

De datum waarop wij uw merk deponeren (aanvragen) is bepalend voor de voorrang ten opzichte van andere merkrechten. Volledige rechtsbescherming kunt u pas inroepen op het mom,ent dat het merk daadwerkelijk is geregistreerd.

Wat betekenen de tekens ® ™, en © ?

® Geeft aan dat het teken als merk is ingeschreven. Het is verstandig om dit teken naar buiten toe te gebruiken voor uw geregistreerde merken. In de U.S.A. kunt u dit teken alleen gebruiken indien u daar daadwerkelijk een merkregistratie heeft.

™ Algemeen wordt aangenomen dat dit betekent dat u een merkaanvraag heeft ingediend maar dat er nog geen merkregistratie is verkregen.

© Dit wordt gebruikt om aan te geven dat iets Auteursrechtelijk beschermd is.

Indien een merk reeds jaren gebruikt wordt, zijn er dan rechten ontstaan?

Nee, door het eerste gebruik van een merk worden geen rechten verkregen. Door het registreren van een merk wordt een uitsluitend recht verkregen op het merk.

Indien een product wordt geëxporteerd, moet het merk dan in elk exportland geregistreerd worden?

Ja, het is belangrijk uw merk te registreren in elk land waar het merk gebruikt (of geproduceerd) wordt. Zonder registratie geen bescherming. MerkWerk registreert uw merk in elk gewenst land.