Actueelartikel

Misbruik van domeinnamen

Wat te doen indien eenzelfde of gelijkende domeinnaam door een derde is geregistreerd of wordt gebruikt? Een domeinnaam (url) is enkel een plekje op het Internet en hiervoor geldt in beginsel; ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Indien u echter over oudere handelsnaamrechten en/of merkrechten beschikt, zijn er vaak goede mogelijkheden om een conflicterende domeinnaam op te eisen. De meest kosteneffectieve manier is om een arbitragezaak aanhangig te maken bij het WIPO. Dit is een snelle administratieve procedure om een bindende uitspraak te krijgen in een geschil over een domeinnaam. Indien een identieke of gelijkende domeinnaam later en te kwader trouw is geregistreerd en u bovendien sterke merkrechten heeft, is de kans groot dat u succes zult hebben. In andere gevallen zal het afhangen van de omstandigheden van het geval of juridische actie opportuun is. Hieronder zijn een aantal recente uitspraken van het WIPO Arbitration and Mediation Center ter illustratie opgenomen.

FACEBOOK / facebook.nl

Met betrekking tot het gebruik van de domeinnaam facebook.nl acht de geschillenbeslechter dat de domeinnaam te kwader trouw geregistreerd en gebruikt is.
Verweerder zou gebruik hebben gemaakt van de verwarring bij het publiek. Op deze manier kon het publiek makkelijk worden doorgeleid naar andere websites om zo een commercieel voordeel te behalen. Eiser Facebook, Inc. zag haar vordering tot overdracht van de domeinnaam onder meer op grond van haar merkrechten toegewezen.

FACEBOOK / facebook.nl

AIR FRANCE / air-france.nl

Luchtvaartmaatschappij Air France, houdster van het Gemeenschapsmerk AIR FRANCE zag haar vordering tot overdracht ook toegewezen.

De arbiter is namelijk van mening dat de domeinnaam air-france.nl verwarringwekkend overeenstemt met de merk- en handelsnaam van AIR FRANCE. Een toevoeging van een koppelteken maakt daarin geen verschil. Bovendien beoordeelt de arbiter het gebruik van het domein te kwader trouw, nu deze pas is geregistreerd nadat het merk van de luchtvaartmaatschappij was ingeschreven en de eraan gekoppelde website enkel gesponsorde links laat zien.

AIR FRANCE / air-france.nl

WORLD PRESS PHOTO / Eelhouse

Stichting World Press Photo zag haar vordering tot overdracht van de domeinnaam worldpridephoto.nl afgewezen.
De organisator van onder meer internationale fototentoonstellingen, kon niet bewijzen dat registratie en gebruik van dit domein verwarring zou kunnen opleveren en dat de verweerder geen legitiem belang heeft bij het gebruik van het domein worldpridephoto.nl. Ook ziet de geschillenbeslechter niet in waarom er sprake zou zijn van gebruik of registratie te kwader trouw. Daarenboven is niet voldoende aannemelijk gemaakt dat het gebruik van het domein inbreuk maakt op de merken- en handelsnaamrecht van eiseres. Ook het argument van het behalen van een commercieel voordeel uit de ontstane verwarring slaagde niet; de domeinnaam is niet gekoppeld aan een website, zodat van misbruik geen sprake kan zijn.

WORLD PRESS PHOTO / Eelhouse

Wanneer u vragen of een geschil over domeinnamen heeft, neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op: T +31(0)30 2767080. Wij informeren u graag verder over de mogelijkheden.

Trefwoorden: , ,