Actueelartikel

.EU domeinnaam te kwader trouw

.EU domeinnaam kan te kwader trouw zijn. Het Oostenrijkse bedrijf Internetportal und Marketing GmbH heeft diverse nationale merkregistraties van generieke termen in combinatie met leestekens (&R&E&I&F&E&N&) aangevraagd in Zweden om zo te kunnen profiteren van het registreren van .eu domeinnamen in de zogenaamde Sunrise-periode. In deze fase worden houders van oudere (merk)rechten en overheidsinstellingen als eerste in de gelegenheid gesteld een .eu domein te laten vastleggen.

Internetportal dacht door diverse merkaanvragen (33 in totaal) met leestekens in te dienen (welke door technische redenen niet in domeinnamen kunnen worden opgenomen) de exclusieve rechten op websites als www.reifen.eu (reifen = banden) te verkrijgen.

Het Hof van Justitie EU heeft in haar arrest van 3 juni 2010 geoordeeld dat hier sprake is van kwader trouw. Het Hof geeft aan dat bij de beoordeling of een .eu domeinnaam te kwader trouw is aangevraagd rekening moet worden gehouden met: alle relevante factoren in het concrete geval  – daarbij in het bijzonder met de omstandigheden waarin de inschrijving van het merk is verkregen – en de omstandigheden waarin de .eu-domeinnaam is geregistreerd. 

Volgens het Hof van Justitie heeft Internetportal te kwader trouw gehandeld, daar zij de algemene registratie van .eu domeinnamen niet heeft willen afwachten. Dit baseert zij op het feit dat de 33 merkaanvragen door Internetportal tijdens de Sunrise-fase zijn aangevraagd, er vele .eu-domeinnamen bestaande uit generieke termen zijn aangevraagd en het feit dat Internetportal nimmer van plan was de merken te gebruiken. 

Leuk bedacht maar toch mislukt! 

Lees hier de hele uitspraak.

Trefwoorden: ,