Actueelartikel

THE HARBOUR CLUB vs. HARBOUR CLUB

Een geschil aangaande merk- en handelsnaamrecht waarin de rechtbank van Utrecht in een kort geding heeft geoordeeld dat De Utrechtse Haven B.V. ieder gebruik van de handelsnaam “Harbour Club” en ieder gebruik van de domeinnamen “www.harbourclubutrecht.nl” en “www.restaurantharbourclub.nl” moet staken en gestaakt moet houden. De Utrechtse Haven B.V. maakt namelijk, naar voorlopig oordeel, inbreuk op de handelsnaam van Harbour Horeca B.V., exploitant van onder meer het restaurant THE HARBOUR CLUB in Scheveningen.

Van merkinbreuk door De Utrechtse Haven B.V. is naar voorlopig oordeel van de rechter geen sprake nu het woordbestanddeel HARBOUR CLUB geen onderscheidend vermogen heeft en derhalve niet geschikt is om als merk te dienen. Het geregistreerde woord/beeldmerk op naam van Harbour Horeca B.V. bevat een combinatie van twee beschrijvende woorden, het teken zal door het relevante publiek in de eerste plaats worden geassocieerd met een dienstverlener in de nabijheid van een haven. Aldus kan Harbour Horeca zich op basis van haar merk HARBOUR CLUB (fig) niet met succes verzetten tegen het gebruik van HARBOUR CLUB door De Utrechtse Haven B.V.

Door gebruik van de handelsnaam HARBOUR CLUB door De Utrechtse Haven B.V. wordt de indruk gewekt dat er enig verband bestaat met het Scheveningse restaurant THE HARBOUR CLUB en is gevaar voor verwarring bij het normale oplettende publiek (de restaurantbezoeker) te duchten. Mede om die reden luidt het oordeel van de Rechtbank dat De Utrechtse Haven B.V. inbreuk maakt op de handelsnaam THE HARBOUR CLUB.

De Utrechtse Haven B.V. heeft de naam van haar restaurant inmiddels veranderd in HARBOUR.

Trefwoorden: , , , ,