Actueelartikel

1 Hof voor merkenrechtelijke geschillen

In de Benelux-landen kan men in de toekomst voor sommige merkenrechtelijke geschillen terecht bij het Benelux-Gerechtshof in plaats van bij de afzonderlijke nationale instanties. Dit kan alleen maar toegejuicht worden want de gerechtelijke procedures zullen sneller verlopen waardoor kosten en tijd bespaard worden.

Voorheen konden merkhouders, indien ze het niet eens waren met een beslissing van het Benelux merkenregister (BBIE), hun gelijk halen in één van de drie lidstaten, Brussel, Den Haag of Luxemburg. Gevolg is dat elke lidstaat zijn eigen rechtspraak ontwikkelt en er aldus discrepanties optreden; er bestaan (grote) verschillen in procedures en interpretaties.

Met inwerkingtreding van dit protocol wordt de rechtszekerheid en bescherming van merkhouders verhoogd. Tevens zal door de eenvoudige procedure een kortere behandeltermijn gelden in beroepszaken met als voordeel besparing van tijd en geld. Het protocol nog wel moet worden goedgekeurd door de parlementen van de drie landen.

Bron:  IE-forum

Trefwoorden: , , , ,