Actueelartikel

Idee beschermen?

Een idee of concept beschermen middels een specifiek intellectueel eigendomsrecht is soms lastig. Veelal wordt er een grote mate van uitwerking geëist voordat zoiets beschermd kan worden op grond van IE-wetgeving. Met behulp van een i-Depot kan ook al in de ontwerpfase uw idee of concept officieel vastgelegd worden. Op die manier creëert u een uitstekend hulpmiddel voor de bescherming van uw idee, concept, uitvinding, slagzin, document, prototype, ontwerp, format, tekening, werkwijze of nieuwe collectie.

Het i-Depot is een goede eerste stap in het beschermen van uw (toekomstig) Intellectueel Eigendomsrecht; 100% geheim, 100% betrouwbaar waardoor ook de nieuwheid van het werk niet in gevaar komt! Het i-Depot stelt u in staat om eenvoudig onafhankelijk bewijsmateriaal te creëren. In situaties waarbij uw IE-rechten in het geding zijn, kan het i-Depot een waardevol middel zijn in de bewijsvoering! Ook indien er onderhandelingen met potentiële partners plaatsvinden, kan het i-Depot van grote toegevoegde waarde zijn.

NB het i-Depot levert géén exclusief zelfstandig recht op, maar is een belangrijk hulp- en bewijsmiddel .

Het i-Depot is vijf jaar geldig en kan telkens met eenzelfde periode worden verlengd. Een i-Depot verzorgen wij voor € 125,-.

Neemt u voor meer informatie vooral contact op met een van onze adviseurs.

Trefwoorden: , ,