Actueelartikel

Subsidie op buitenlandse merkregistraties

Er bestaat een regeling om subsidie te krijgen voor merkaanvragen in het buitenland. Dit is de regeling Programma Starters op Buitenlandse Markten (PSB). U kunt in aanmerking komen voor een subsidie voor verschillende activiteiten bij de uitvoering van het opgestelde internationaliseringsplan, waaronder het aanvragen van merk- of modelregistraties; de subsidie bedraagt 50 procent van de gemaakte kosten tot maximaal € 11.500,-. Enkele vereisten zijn:

  • het aantal werknemers bedraagt niet meer dan 100;
  • in de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag is niet meer dan 30 procent van de omzet uit export gerealiseerd, tenzij de totale omzet niet meer bedraagt dan 100.000 euro;
  • gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag is niet meer dan 3 procent van de totale omzet in het doelland gerealiseerd, tenzij die omzet met niet meer dan drie afnemers is gerealiseerd;
  • Er kan dan alleen aanspraak worden gemaakt op subsidie voor de activiteiten marktverkenning, partnerselectie, juridisch advies en het aanvragen van octrooien, merk- of modelregistraties;
  • bedrijven actief in de vervoerssector of uit de primaire landbouw en visserij kunnen niet deelnemen aan de regeling;
  • er zijn geen verplichtingen aangegaan voordat de aanvraag is ingediend.

Voor meer informatie kijkt u hier.

Trefwoorden: , ,