Actueelartikel

LEGO verliest monopolie

LEGO had met een octrooi op de stapelfunctie van de blokjes een monopoliepositie in handen. Omdat dit octrooi inmiddels was verlopen probeerde LEGO de blokjes te beschermen door middel van merkregistraties. Het Gerecht van Eerste aanleg van de EG is, in haar uitspraak van 12 november jl., van mening dat het ontwerp van de LEGO blokjes geen bescherming geniet onder het Europese merkenrecht. Merkbescherming is namelijk niet voor vormen waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie. Dit heeft tot gevolg dat deze vormen, in casu de LEGO blokjes, door eenieder ongestoord kunnen worden gemaakt en derhalve is LEGO het alleenrecht op het maken van de beroemde stapelblokjes kwijt.

LEGO verliest monopolie - Iedereen mag LEGO blokjes (na)maken

> lees hier de hele uitspraak

Trefwoorden: , ,