Actueelartikel

darigroep.nl vs DARI

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam is van mening dat de gebruikmaker van darigroep-domeinnamen (darigroep.nl, .com, .eu) inbreuk maakt op het woordmerk DARI.

Naar voorlopig oordeel van de rechtbank vormt het woord “groep” uit de darigroep-domeinnamen een algemeen woord. Dit maakt het woord ‘dari’ het meest kenmerkende element uit de domeinnamen. Daar het merk DARI zowel auditief als visueel overeenstemt met het teken ‘dari’ uit de darigroep-domeinnamen en ‘dari’ bovendien gebruikt wordt voor soortgelijke diensten, is aannemelijk dat daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk DARI.

Trefwoorden: ,