Actueelartikel

Wie heeft de oudste merkrechten? Uur en minuut van deponering relevant?

Recent heeft het Hof van Justitie EU zich uitgelaten over de vraag of het tijdstip van inschrijving van een Gemeenschapsmerkaanvrage mee dient te worden gewogen om de datum van de merkaanvraag te bepalen. Nee, is hierop het antwoord.

Artikel 27 van de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk dient aldus te worden uitgelegd dat het niet toestaat dat behalve met de dag, ook rekening wordt gehouden met het uur en de minuut van indiening van de Gemeenschapsmerkaanvraag om te bepalen of het Gemeenschapsmerk ouder is dan een op dezelfde dag gedeponeerd nationaal merk. Zelfs niet wanneer de op de inschrijving van dat nationale merk toepasselijke nationale regeling het uur en de minuut van indiening in dit verband als relevant beschouwt.

Lees hier de volledige uitspraak.

Trefwoorden: , , ,