Actueelartikel

Bax-shop.nl vs. Baks-shop.nl

Eiseres, Bax Beheer v.o.f. h.o.d.n. Bax light & sound en www.bax-shop.nl, drijft sinds 2006 een groot- en detailhandel in audio, verlichting, DJ-benodigdheden en audiovisuele middelen. Deze activiteiten worden mede via het internet, op het domein bax-shop.nl, ontplooid. De domeinnaam www.bax-shop.nl is tevens door Bax geregistreerd als handelsnaam in het handelsregister van de KvK. Bovendien heeft Bax een merkregistratie voor het woordbeeldmerk Bax. De gedaagde, Clubsound, voert sinds 1996 een groothandel in (en verhuur van) licht- en geluidsapparatuur.

bax-shop.nl / baks-shop.nl en baksshop.nl

Begin 2007 constateerde Bax dat Clubsound de domeinnaam www.baks-shop.nl had geregistreerd en dat bezoekers van deze domeinnaam automatisch werden doorgeleid naar de website clubsound.nl. Na een sommatie werd het rerouten van de domeinnaam www.baks-shop.nl naar www.clubsound.nl gestaakt. Nadien heeft Bax nog moeten bemerken dat de inbreukmaker ook het domein baksshop.nl had geregistreerd. Beide domeinnamen werden doorgelinkt naar blikje123.nl, welke in februari 2009 is geregistreerd door Clubsound.

Bax vorderde middels een kort geding een staking van het gebruik van de domeinen baks-shop.nl en baksshop.nl alsook overdracht hiervan. Deze eis is door de rechtbank ’s-Gravenhage op 4 april 2009 toegewezen. Omdat de domeinnamen werden gebruikt voor het trekken van bezoekers naar de eigen website van de inbreukmaker beoordeelt de rechter deze handeling als onrechtmatig. Daarenboven wijken de domeinnamen www.baks-shop.nl en www.baksshop.nl slechts in zeer geringe mate af van de handels- en domeinnaam van eiser www.bax-shop.nl. Dit leidt er aldus toe dat er een gevaar voor verwarring te duchten is, althans door Clubsound ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken.

Trefwoorden: , ,