Actueelartikel

SPA vs. SPA Therapy

Merkhouder van het Benelux woordmerk SPA, heeft middels een oppositieprocedure bezwaar gemaakt tegen de merkaanvraag van L’Oréal voor het woordmerk SPA THERAPY (Gemeenschapsmerk) in de Europese Unie. Het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen (GvEA EG) is van oordeel dat er gevaar voor verwarring bestaat bij het in aanmerking komend publiek.

SPA / SPA Therapy

Volgens het Gerecht zorgt het woordelement ‘THERAPY’ niet voor voldoende onderscheidend verschil tussen de twee conflicterende merken, waardoor de hoge mate van overeenstemming wordt opgeheven. Het oudere SPA merk wordt één op één overgenomen in het jongere SPA THERAPY merk en neemt om die reden een zelfstandige onderscheidende plaats in. Daarenboven zijn de aangeduide waren in klasse 03 voor de conflicterende SPA merken hetzelfde en dient voorts geconcludeerd te worden dat het relevante publiek zal aannemen dat deze merken ten minste van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Dit zorgt voor aanwezigheid van verwarringsgevaar; het in aanmerking komend publiek kan in verwarring komen te verkeren.

Trefwoorden: , , ,