Actueelartikel

Optreden tegen nieuwe merkaanvragen

Merkhouders van een ingeschreven merk in het merkenregister verkrijgen het recht om op te treden tegen een merkaanvraag van een jonger merk. In een vroeg stadium en op kosten effectieve wijze kan, zonder tussenkomst van een rechter, bezwaar worden gemaakt tegen een merkaanvraag van een jonger merk; de oppositie. Voor de opposant, degene die oppositie instelt, is dit een eenvoudige mogelijkheid om een eventueel (merk)conflict vroegtijdig op te lossen. Het instellen van oppositie is een administratieve procedure bij het merkenregister.

Waartegen kan oppositie worden ingesteld?

Oppositie kan worden ingesteld tegen een jongere merkaanvraag in de volgende gevallen:

  • Als er sprake is van gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken;
  • Als er sprake is van gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring kan ontstaan;
  • Als het jongere merk verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk.

De procedure:

  • Indiening van oppositie;
  • Start cooling off periode van twee maanden, gedurende deze periode kunnen partijen tot een schikking komen. De cooling off kan op gezamenlijk verzoek van partijen verlengd worden;
  • Wanneer de cooling off afloopt zonder resultaat, gaat de procedure inhoudelijk van start;
  • De opposant moet nu binnen twee maanden zijn argumenten indienen;
  • De verweerder krijgt vervolgens twee maanden de tijd om tegenargumenten in te dienen;
  • Het merkenregister neemt een beslissing.

Om op de hoogte te zijn van latere conflicterende merkaanvragen, is het belangrijk om uw merk te laten bewaken. Door merkbewaking wordt u op de hoogte gebracht van nieuwe merkaanvragen en kunt u tijdig oppositie indienen. Voor het instellen van oppositie geldt namelijk een fatale termijn van doorgaans twee maanden. Lees meer over merkbewaking.

Trefwoorden: , , ,