Actueelartikel

Aansprakelijkheid van zoekmachines (L’Oréal vs eBay)

In de gevoegde zaken Google/France is reeds uitgemaakt dat Google als aanbieder van AdWords, waaronder trefwoorden gelijk aan een merk, zelf geen merkinbreuk maakt, indien de internetgebruiker via de gesponsorde links bij aanbieders van namaakartikelen terecht kwam, en dat zij ook niet aansprakelijk kan worden gesteld voor dergelijke merkinbreuken. Google speelt volgens het Europese Hof van Justitie immers een neutrale rol als tussenpersoon, dat een beroep op de uitzondering van aansprakelijkheid voor dienstverleners in de informatiemaatschappij rechtvaardigt. Dat Google suggesties doet die kunnen bestaan uit het merk van de concurrent en helpt bij de selectie van AdWords verandert daar niets aan.

In de zaak L’Oréal e.a. tegen eBay e.a. oordeelde het Europese Hof anders, namelijk dat dienstverleners zoals eBay aansprakelijk kúnnen zijn voor de verkoop van inbreuk makende producten via hun website. Géén neutrale positie wordt ingenomen tussen de verkopers en (potentiële) kopers wanneer een elektronische marktplaats de verkoopaanbiedingen die worden gedaan via de website optimaliseert of bevordert. eBay lijkt dat te doen.

Ook wanneer de beheerder van de elektronische marktplaats geen actieve rol heeft, kan hij zich toch niet op een vrijstelling van aansprakelijkheid beroepen “wanneer hij kennis heeft gehad van feiten of omstandigheden op grond waarvan een behoedzame marktdeelnemer de onwettigheid van de betrokken verkoopaanbiedingen had moeten vaststellen en hij, in geval hij deze kennis had, niet prompt heeft gehandeld”.

Als elektronische marktplaats doet men er verstandig aan om een neutrale rol in te nemen bij het opstellen van advertenties en het vestigen van aandacht op deze advertenties. Bovendien is het raadzaam de advertenties van inbreuk makende producten zo snel mogelijk te verwijderen wanneer bekend is geworden dat het om inbreuk gaat, wil zij aansprakelijkheid voorkomen.

Lees hier de gehele uitspraak van het HvJ EU (bron: www.curia.europa.eu).

Trefwoorden: , ,