Actueelartikel

Oppositiebeslissingen in de Benelux

Hieronder treft u een overzicht van enkele recente oppositiebeslissingen in de Benelux.

  • MELTY tegen merkaanvraag MELTA; oppositie afgewezen omdat de eigenaar van MELTY niet voldoende heeft bewezen het merk de afgelopen vijf jaar te hebben gebruikt. Opmerkelijk: MELTA is door een merkcreatiebureau verzonnen voor het televisie programma Keuringsdienst van Waarde als alternatieve naam voor nep smelt kaas, bekijk hier de uitzending; wellicht was MELTA toch niet zo heel origineel.
  • GARANTI tegen de merkaanvrage van GARANTIE WONEN; oppositie afgewezen; nu de tekens niet overeenstemmen, kan er geen gevaar voor verwarring bestaan, en komt het Bureau niet meer toe aan een vergelijking van de diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet overeenstemmen, zelfs al zouden de diensten identiek zijn;
  • MINIMI tegen merkaanvraag MINIMI; oppositie toegewezen;
  • GRAMMY tegen GRANNY AWARDS voor o.a. de organisatie van culturele activiteiten voor senioren; oppositie toegewezen;
  • STICHTING DOEN tegen merkaanvraag DOEN; gedeeltelijke toewijzing; er is volgens het Bureau enkel sprake van verwarring voor de identieke/soortgelijke diensten, te weten: verdeling (levering) van bonnen voor promotionele en/of reclamedoeleinden.

Nadat een merkaanvraag is gepubliceerd, kunnen derden, op basis van oudere gelijkende dan wel overeenstemmende  merkrechten, hiertegen bezwaar maken gedurende circa twee maanden; oppositie. Eerst krijgen partijen de tijd om een minnelijke regeling te treffen. Lukt dit niet dan dient de opposant de oppositie te onderbouwen en vervolgens kan de deposant verweer indienen.

Uiteindelijk geeft het merkenregister een beslissing. Een oppositie kan worden afgewezen of toegewezen. In het laatste geval zal de merkaanvraag worden doorgehaald. Ook kan een oppositie gedeeltelijk worden toegewezen, namelijk enkel voor bepaalde producten en/of diensten. Let op; een beslissing heeft enkel betrekking op de merkaanvraag en gaat niet over het gebruik van een merk in de praktijk. Daarvoor is een gang naar de rechter noodzakelijk. Tegen een oppositiebeslissing is beroep mogelijk.

Heeft u vragen over opposities, bent u geconfronteerd met een oppositie of wenst u een second opinion, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Trefwoorden: , , ,