Actueelartikel

ANWB kan Buitenleven niet claimen

Sinds 2002 geeft de ANWB het blad ‘Buitenleven’ uit. Media Mij geeft in aanvulling op haar “Welke”-serie vanaf 2007 een tijdschrift uit onder de naam ‘Welke Buitenleven’. Zowel ‘Buitenleven’ als ‘Welke Buitenleven’ richt hun redactionele thema’s op: landschap & natuur, cultureel erfgoed, wonen & inrichting, culinair, tuinieren & vrije tijd, recreatie in de eigen woonomgeving.

ANWB kan Buitenleven niet claimen

ANWB was niet gecharmeerd met de komst van ‘Welke Buitenleven’ en deed in een kort geding tegen Media Mij, een beroep op haar woord/beeldmerk registratie BUITENLEVEN. Zij vorderde een verbod op het gebruik van de naam ‘Welke Buitenleven’ en een eiste dat Media Mij alle tijdschriften uit de handel zou halen en haar voorraad zou vernietigen.

Buitenleven tegen Welke buitenleven

Op 2 oktober 2008 heeft de rechter van Amsterdam de vorderingen van ANWB toegewezen. Door Media Mij is hoger beroep ingesteld met als gevolg dat het Hof Amsterdam op 3 november jl. geheel anders oordeelde.

In tegenstelling tot de rechtbank is het Hof van mening dat er geen sprake is van merkinbreuk. Volgens het Hof betreft het dominerende bestanddeel in het woord/beeldmerk van ANWB het woord BUITENLEVEN. Dit woordelement bezit onvoldoende onderscheidend vermogen. De titel van het tijdschrift wordt namelijk gebruikt om onderwerpen te behandelen die naar hun aard onder het begrip ‘buitenleven’ vallen. Derhalve staat het Media Mij vrij om dit woord te gebruiken.

Daarnaast heeft BUITENLEVEN geen onderscheidend vermogen verkregen door inburgering: “Het oordeel omtrent de gestelde merkinbreuk zou anders kunnen zijn indien voldoende aannemelijk is dat het woord “buitenleven” zoals dat deel uitmaakt van het merk van ANWB is ingeburgerd. Hiervoor is vereist dat het merk door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verworven in het gehele Nederlandstalige gebied van de Benelux, in die zin dat de betrokken kringen, althans een aanzienlijk deel ervan, de betrokken waar op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren. ANWB heeft gesteld dat het tijdschrift ook in België wordt verkocht, maar zij heeft geen gegevens verstrekt omtrent de mate van inburgering in België. Gesteld noch gebleken is dat het onderzoek van het bureau Motivaction International B.V., dat zij in haar memorie van antwoord onder 37 vermeldt, ook betrekking heeft op ondervraagden in België. Uit de stellingen van ANWB bij pleidooi (zie met name pleitnota ANWB onder 21), maakt het hof integendeel op dat dit niet het geval is. Dit brengt mee dat voorshands niet kan worden aangenomen dat het merk “Buitenleven” van ANWB is ingeburgerd in het gehele Nederlandstalige gebied van de Benelux, waarbij in het midden kan blijven of de door ANWB verstrekte gegevens voldoende zijn om de conclusie te rechtvaardigen dat van inburgering in Nederland sprake is. ANWB heeft nog de stelling betrokken dat inburgering alleen in Nederland hier voldoende moet worden geacht omdat dit een aanzienlijk deel is van het over de Benelux verspreide relevante publiek. Deze stelling moet echter worden verworpen omdat – anders dan ANWB meent – niet voldoende is dat weliswaar enerzijds van de betrokken kringen als hiervoor bedoeld – ervan uitgaande dat die kringen verspreid zijn over meer dan één lidstaat van de Benelux – een aanzienlijk deel de betrokken waar op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeert, doch dat anderzijds dat aanzienlij k deel regionaal is beperkt tot alleen Nederland of alleen een andere lidstaat van de Benelux.”

De vormgeving van het woord/beeldmerk van ANWB is wel merkenrechtelijke beschermd, daar Media Mij het woord ‘buitenleven’ in haar titel zodanig anders heeft vormgegeven is het Hof van oordeel dat ook dit geen merkinbreuk is.

Trefwoorden: ,