Actueelartikel

ardenne-etappe.nl (domeinnaamgeschil)

ardenne etapeMiddels een arbitragezaak is besloten dat het domein ardenne-etappe.nl wordt toegewezen aan eiser, Trezia, daar de domeinnaam verwarringwekkend overeen stemt met ardennes-etape, het tekstuele element van het woord/beeldmerk en de handelsnaam van eiseres. Verweerder heeft in dit geschil geen verweer ingediend.

In beginsel geldt in domeinnaamgeschillen via arbitrage dat een vordering automatisch wordt toegewezen wanneer de verweerder geen verweer heeft ingediend, tenzij de vordering de geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

De geschillenbeslechter is van mening dat niet is gebleken dat verweerder producten te goeder trouw aanbiedt onder de domeinnaam, een eigen recht of legitiem belang heeft bij de domeinnaam of onder deze naam algemeen bekend is. Daarenboven was het oordeel dat nu verweerder de domeinnaam naar een parkeersite laat verwijzen hij verwarring heeft willen creëren met het merk van eiseres. 

Voor meer algemene informatie over domeinnaamgeschillen klik hier.  

Wanneer u vragen of een geschil over domeinnamen heeft, neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op: T 030 2767080. Wij informeren u graag verder over de mogelijkheden.

Trefwoorden: , , ,