Actueelartikel

Modelbescherming- speciaal tarief

Tot 15 april 2011 hanteren wij een speciaal tarief; voor slechts € 750,- kunt u een modelregistratie verkrijgen in alle 27 landen van de EU.Gispen dutch originals stoel

Waarom eigenlijk de vormgeving van uw product beschermen?
De vormgeving van producten wordt economisch gezien steeds belangrijker, denk bijvoorbeeld aan de luidsprekers van Bose of de ‘Dutch Originals’ stoelen van meubelfabrikant Gispen. Logischerwijs neemt ook het belang van juridische bescherming van deze specifieke vormgeving toe. Voor ons de hoogste tijd dus om extra aandacht te besteden aan dit rechtsgebied van de intellectuele eigendom.

Het stelen of namaken van andermans industriële vormgeving kan zeer lucratief zijn en is een bekend verschijnsel. Tegen dergelijk kopieergedrag kan effectief worden opgetreden middels een modelregistratie doordat er tijdelijk een monopolie wordt gecreëerd om de gedane investeringen te beschermen. Met het registreren van een model kan relatief eenvoudig voorkomen worden dat concurrenten een product op de markt zetten dat qua vormgeving sterke gelijkenis vertoont. In de praktijk blijkt vaak dat een modelregistratie een hoog afschrikwekkend effect heeft en een daadkrachtig middel is om op te kunnen treden tegen de namaker.  

Een model kan tweedimensionaal zijn zoals een patroon van een stof, het dessin van behang of zelfs een logo, maar kan ook driedimensionaal zijn zoals de vormgeving van een voorwerp.

Eisen aan een model
Een model moet nieuw zijn; niet eerder mogen identieke modellen openbaar zijn gemaakt. Voorts moet het model een eigen karakter hebben. Dit houdt in dat er een duidelijk verschil is tussen de indruk die het model bij een gebruiker wekt en de indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die al aan publiek eerder beschikbaar zijn gesteld (zogenaamde vormgevingserfgoed). Uitgesloten van modelbescherming is vormgeving die uitsluitend door de technische functie ervan wordt bepaald. Waarschijnlijk kan deze technisch bepaalde vormgeving wel door middel van een octrooi worden beschermd. 

Binnen één jaar na openbaarmaking kan het model nog geregistreerd worden zonder dat dit ten koste gaat van de nieuwheid van het model; de respijttermijn van één jaar. Uiteraard is het belangrijk dat een model zo snel mogelijk geregistreerd wordt; bij voorkeur zelfs vóór openbaarmaking. Door registratie van een model wordt bescherming verkregen en kan worden opgetreden tegen namaakproducten. 

Niet-ingeschreven model
Elke vormgeving van een product is na openbaarmaking gedurende 3 jaar in de gehele Europese Unie beschermd zonder dat daarvoor registratie nodig is. Deze bescherming is beperkt tot opzettelijke namaak door middel van exacte kopieën van de vormgeving (counterfeit). Om ook bescherming te verkrijgen voor nagemaakte en gelijkende producten raden wij registratie van het model ten zeerste aan. 

Ingeschreven model
Een model kan voor een periode van telkens vijf jaar (en in totaal 25 jaar) ingeschreven worden in een Benelux, Europees of internationaal Modellenregister. Hierdoor verkrijgt de houder het exclusieve recht om het model te gebruiken en om derden toestemming te geven (bijvoorbeeld door middel van licenties) om het model ook te gebruiken. Een ingeschreven model biedt bescherming tegen modellen die identiek zijn en die qua vormgeving sterk lijken en verwarring kunnen veroorzaken. Productlijnen kunnen relatief goedkoop beschermd worden middels een meervoudig depot.

Trefwoorden: