Actueelartikel

Idee beschermen?

Wilt u een betrouwbaar hulpmiddel voor de bescherming van uw idee, concept of procedé in geval van een conflict, kies dan voor een i-depot.

Binnen het Intellectueel Eigendomsrecht is op verschillende zaken een monopolie te verkrijgen. Zo kan er beroep worden gedaan op één (of een combinatie) van de onderstaande IE-beschermingsregimes:

  • Merkregistratie voor onderscheidingstekens;
  • Modelregistratie voor design / vormgeving van producten;
  • Octrooien (patent) voor uitvindingen;
  • Auteursrecht;
  • Oneerlijke mededinging;
  • De onrechtmatige daad.

Een idee of concept kan vaak niet of nauwelijks beschermd worden door een specifiek intellectueel eigendomsrecht zoals een merk- of modelregistratie. Veelal wordt er een behoorlijke mate van uitwerking of concretisering geëist voordat een concept beschermd kan worden op grond van ie-wetgeving, wat bij een idee of concept lastig is. De uitwerking van een idee valt soms onder het auteursrecht, zoals een televisieformat. Toch is het wel degelijk van belang om een eerste stap in het ontwikkelingsproces zoals een idee of concept te laten “vastleggen”. Een mogelijkheid om een dergelijk werk te laten “vastleggen” is het i-depot. Desgewenst kunnen wij dit verzorgen; de kosten hiervoor beginnen bij € 85,-.

U dient wel te beseffen dat het enkel beschrijven en “vastleggen” van het idee, concept of procedé geen exclusief zelfstandig recht oplevert, echter er wordt wel onafhankelijk bewijs gecreëerd van het moment van het ontstaan ervan. Dit kan van belang zijn indien er later een conflict over ontstaat. 

Het i-depot is dus een goede eerste stap in het beschermen van uw (toekomstig) Intellectueel Eigendomsrecht. Middels een dergelijk depot wordt er een onafhankelijk bewijs gecreëerd, maar blijft ook de inhoud geheim en komt de nieuwheid niet in gevaar.

Trefwoorden: , ,