Actueelartikel

Recente oppositiebeslissingen in de Benelux (december 2010)

Enkele recente oppositiebeslissingen in de Benelux:

  • HIPP tegen merkaanvraag HIPPS voor o.a. espadrille laarzen; oppositie toegewezen;
  • DA VINCI tegen merkaanvraag Da Vinci voor o.a. levende planten en bloemen; toegewezen;
  • PORSCHE tegen merkaanvraag PORSCHE; gedeelte toegewezen; de merkaanvraag wordt o.a. niet ingeschreven voor verven en vernissen, motoren en vervoermiddelen;
  • STONSHIELD tegen StoneHill; afgewezen omdat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmend worden geacht.

Nadat een merkaanvraag is gepubliceerd, kunnen derden hiertegen bezwaar maken gedurende circa 2 maanden; oppositie. Indien een derde een ouder merkrecht bezit en meent dat de merken verwarringwekkend overeenstemmen, kan oppositie worden ingediend. Eerst krijgen partijen de tijd om een minnelijke regeling te treffen. Lukt dit niet dan dient de opposant de oppositie te onderbouwen en vervolgens kan de deposant verweer indienen.

Uiteindelijk geeft het merkenregister een beslissing. Een oppositie kan worden afgewezen of toegewezen. In het laatste geval zal de merkaanvraag worden doorgehaald. Ook kan een oppositie gedeeltelijk worden toegewezen, namelijk enkel voor bepaalde producten en/of diensten.  Let op; een beslissing heeft enkel betrekking op de merkaanvraag en gaat niet over het gebruik van een merk in de praktijk. Daarvoor is een gang naar de rechter noodzakelijk. Tegen een oppositiebeslissing is beroep mogelijk.

Heeft u vragen over opposities, bent u geconfronteerd met een oppositie of wenst u een second opinion, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Trefwoorden: , , ,