Actueelartikel

Misbruik van merken in zoekmachines

Bij zoekmachines zoals Google en Yahoo kan men een advertentieprogramma starten met gebruik van zoektermen. Meest bekend is Adwords van Google. Bij het intypen van bijvoorbeeld de zoekterm merkinbreuk kan een advertentie worden weergegeven van MerkWerk. In dit geval is merkinbreuk een generieke term en het staat eenieder vrij generieke termen als zoekwoord te “kopen” bij Google.

Maar wat als een merknaam door een concurrent wordt gebruikt. Bijvoorbeeld een concurrerend merkenbureau “koopt” de zoekterm merkwerk bij Google en in de zoekresultaten wordt een advertentie van een directe concurrent weergegeven die zodoende potentiële klanten wegkaapt die in feite op zoek waren naar ons. Kan dit zo maar en is daar iets tegen te doen?

Misbruik van merken in zoekmachines

Op dit moment is rechtspraak over dit vraagstuk nog zeer summier en moeten de rechters nog meer precies gaan bepalen onder welke omstandigheden dit niet toelaatbaar is en onder welke juridische noemer dit verboden moet worden. De jurisprudentie is volop in ontwikkeling en wij verwachten dat de komende tijd hierover nog veel geprocedeerd gaat worden en er meer helderheid zal ontstaan.

Wel zijn er op dit moment mogelijkheden om misbruik van merknamen bij zoekmachines tegen te gaan (uiteraard afhankelijk van de omstandigheden):

  • Tot op heden kan aangenomen worden dat gebruik van een onderscheidende merknaam als zoekterm door een directe concurrent niet is toegestaan, met name niet indien deze merknaam ook wordt weergegeven in de advertentietekst. Onze ervaring is dat het veelal volstaat om deze concurrent te sommeren om direct te stoppen met gebruik van de merknaam als zoekterm;
  • Mocht dit niet afdoende zijn of is er inmiddels aantoonbare schade geleden door dit misbruik van de merknaam dan kan een gang naar de rechter worden overwogen;
  • Daarnaast is het mogelijk om bepaalde merknamen te laten blokkeren door Google; dit is ten zeerste aan te raden! Het is dan niet meer mogelijk om te adverteren met gebruikmaking van deze merknaam, tenzij toestemming is verleend. Dit verzoek kan on-line worden ingediend bij Google en er dient dan bewijs van een woordmerk registratie worden geleverd. Google kan vervolgens besluiten dat deze merknaam niet meer als zoekwoord “gekocht” kan worden bij Adwords.

De juridische duiding van het gebruik van merknamen als zoekterm is nog in ontwikkeling en complex. Hoe zit het namelijk met gebruik van een merknaam als zoekterm om aan te geven dat men in deze merkartikelen handelt of een (al dan niet officiële) distributeur is? En wat als de zoekterm/merknaam ook een generieke aanduiding is? En hoe zit het met de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van Google zelf?

Bovendien gelden dergelijke advertentie programma’s altijd per land; indien men een advertentieprogramma start in Nederland geldt dit slechts voor weergave van advertenties vanuit de “Nederlandse” Google. Advertenties worden dan weergegeven indien vanuit de Nederlandse Google zoekmachine gezocht wordt; op het Nederlandse grondgebied wordt automatisch enkel gezocht vanuit google.nl. Men zal mogelijk dus per land moeten procederen. Complicerende factor is dat bij blokkering van merknamen Google per regio een ander beleid heeft geformuleerd.

Lastig is ook om te weten in welk land misbruik wordt gemaakt. Om te achterhalen of derden gebruik maken van een merknaam als zoekterm kan men de merknaam intypen bij Google. Men ziet enkel de resultaten in Nederland en niet is achterhaald of ook elders misbruik wordt gemaakt van de merknaam in Adwords. Men zal dan vanuit een ander land Google moeten aanroepen om te achterhalen of ook in dat land misbruik wordt gemaakt van de merknaam.

Concluderend kan gesteld worden dat het gebruik van merknamen als zoekwoord in advertentie programma’s niet vrij is. Er zijn mogelijkheden om dit te voorkomen en tegen te gaan.

Trefwoorden: , ,