Actueelartikel

NEVY vs NEVA

In een geschil tussen het Amsterdams visrestaurant NEVY en het café-restaurant NEVA, gevestigd in het Hermitage Museum te Amsterdam, vorderde eisers een gebruiksverbod van het teken NEVA of een ander met NEVY overeenstemmend teken (merkenrecht), wijziging van handelsnaam (handelsnaamrecht) en het staken van het gebruik van de domeinnaam neva.nl (domeinnaamrecht).

Beide partijen beschikken over een Benelux woordmerkregistratie. Daarenboven gebruiken eisers en gedaagden beide een .nl domein, respectievelijk nevy.nl en neva.nl.

De voorzieningenrechter is van mening dat op merkenrechtelijke basis de vordering niet kan worden toegewezen; er is namelijk geen sprake van zodanige overeenstemming dat verwarring bij het publiek kan ontstaan. Ten aanzien van de handelsnaamrechten van NEVY oordeelde de voorzieningenrechter dat er geen verwarring bij het publiek is te duchten, daar NEVA onlosmakelijk met het Hermitage Museum is verbonden. Daar verschillende doelgroepen worden aangesproken, NEVA zich in een ander stadsdeel bevindt en beide etablissementen in het duurdere segment opereren (potentiële klanten zijn daardoor zorgvuldiger in hun keuze voor een bepaalde eetgelegenheid) maakt dat het verwarringsrisico verder wordt verkleind.

Trefwoorden: